Vänertur februar 2004

[ Rute ]

Randers - Frederikshavn - Göteborg 2004-02-10

[ På vej til Frederikshavn ] [ Kim og Suzuki ved Stena Line, Frederikshavn ] [ Kim SMS'er ] [ Maleri på "Stena Nautica" ] [ Maleri på "Stena Nautica" ] [ På vej ind i Göteborg havn ] [ Snelandskab i Värmland ]


Karlstad 2004-02-11

[ Karlstad logo ved busstoppested ] [ Karlstad turistbureau ] [ Kim foran Karlstad turistbureau ] [ Karlstad bymotiv ] [ Restaurant "Pråmen" i Karlstad ]

[ Vandring i Vänerstad - logo ]
Vandring i Karlstad


[ McDonald's i Sverige ]


Mariestad 2004-02-12

[ Mariestad - redningskrans ] [ Mariestad - bymotiv ] [ Mariestad - bymotiv ] [ Mariestad - kirke ] [ Mariestad - ved havnen ] [ Mariestad - ved havnen ]

Ljudbild från Mariestad:

[ Vandring i Vänerstad - logo ]
Vandring i Mariestad


Lidköping 2004-02-13

[ Lidköping Motel og Vandrerhjem ] [ Kim flader ud på Lidköping vandrerhjem ] [ Fugl Fønix i Lidköping ] [ Fugl Fønix i Lidköping ]

[ Det gamle rådhus i Lidköping ]
Gamla rådhuset flyttades från Kållandsö till Nya stadens torg år 1676. Det var tidigare jaktslott åt Magnus Gabriel de La Gardie.
Lidköping är egentligen två städer. De så kallade tvillingstäderna kallas Gamla staden och Nya staden.

Gamla staden.

Gamla staden på Lidans östra strand har anor från 1000-talet och var en betydande handelsstad under medeltiden. År 1446 erhölls stadsprivilegier. Staden hade typisk medeltida karaktär med oregelbundet gatusystem och smala gränder mot Lidan. I en av dessa gränder bodde Sara Widebeck, glasmästardottern från Lidköping i romanen "Det går an" av Carl Jonas Love Almqvist. Gamla staden totalförstördes vid branden våren 1849. Uppbyggnadsarbetena påbörjades omedelbart och en modernare stadsplan liknande den i Nya staden upprättades redan i september 1849. Gamla staden är därför yngre än Nya staden.

Nya staden.

Magnus Gabriel de La Gardie, slottsherre på Läckö, fick i mitten av 1650 talet rätten att bygga en ny stad på Lidans västra strand. Stadsplanen som var klar 1671 var typisk för stormaktstiden, en barockplan med spikraka gator, regelbundna kvarter och ett stort torg. Torget var både handelstorg och lastnings- och lossningsplats för fartyg som gick upp i Lidan. Ett öppet stråk, eller barockaxel, band samman städerna och delade Nya stadens torg mitt itu. Vid stråket placerades Gamla rådhuset som tidigare varit de La Gardies jaktslott. Bebyggelsen var i huvudsak i två våningar och utseendet styrdes med speciella bygganvisningar. Runt staden byggdes en palissad. Enda möjligheten att besöka Lidköping var genom att passera någon av tullarna.

Lidköping omkring 1750.

[ Lidköping bykort 1 ] Till vänster ligger Nya staden knuten till Gamla staden genom torgbron och de La Gardies barockaxel. Gamla rådhuset ligger mitt på Nya stadens torg invid axeln.

Gamla staden har kvar sin medeltida uppbyggnad som utgör en skarp kontrast mot Nya stadens exakta planmönster. Det skall dröja ytterligare hundra år innan Gamla staden utplånas i den stora branden 1849.

Lidköping år 2000 eller 250 år senare.

[ Lidköping bykort 2 ] Nya staden är i stort sett oförändrad och har stort kulturhistoriskt värde. Gatunätet och kvarteren är kvar i sina huvuddrag. Karaktären av tvåvåningsstad är fortfarande tydlig. Gamla rådhuset står kvar på torget på sin ursprungliga plats.

Gamla stadens medeltida, oregelbundna uppbyggnad ersattes direkt efter branden 1849 av en symmetrisk kvartersindelning. Även Gamla staden är välbevarad och av stort historiskt och arkitektoniskt intresse. Lidköpings stadscentrum är på grund av sin ursprungliga karaktär förklarat som riksintresse för kulturmiljövården.

[ Relief ved bro i Lidköping ] [ Bro i Lidköping ] [ Skulptur med spejlkugle i Lidköping ] [ Skulptur med spejlkugle i Lidköping ] [ Kims Suzuki er blevet beskidt ]


Vänersborg 2004-02-13

[ Banegård og turistbureau i Vänersborg ] [ Kim foran turistbureauet i Vänersborg ] [ Fodgængertunnel ]

[ Panorama fra fodgængertunnel i Vänersborg ]

[ Frossen cykel i havnen ] [ Bro over frossen havn ]


Trollhättan 2004-02-13

[ Sluser ved Trollhättan ] [ Kim ved troldetræ i Trollhättan ] [ Kim og tandstangen ] [ Kim på kinesisk restaurant i Trollhättan ] [ HP på kinesisk restaurant i Trollhättan ]


Kontakt / Feedback