[ Tilbage ]

Välkommen till Karlstad och Vandring i Vänerstad!

Karlstads läge vid Vänern och Klarälvens slingrande genom centrum gör att närheten till vattnet är stor. Tillsammans med stadens vackra planteringar och rika utbud på magnifika gamla byggnader och mer modern arkitektur, museiverksamhet och andra kulturella sevärdheter sammanbinds de tre hörnstenarna i Vandring i Vänerstad; natur, kultur och folkhälsa. Denna folder tar upp det som Karlstad har att erbjuda längs vandringen men det finns mycket mer att upptäcka. Gör gärna ett besök på turistbyrån för mer information. Vi önskar er en härlig motions- och upplevelserunda i vårt vackra Karlstad!

1 Stora Torget

Vi börjar vandringen i Karlstad vid Stora Torget. Mitt på torget hittar vi Fredsmonumentet som är gjort av Ivar Johnsson (1885-1970). Monumentet avtäcktes 1955 till minne av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905. Det var också här vid torget i frimurarlogens sal (huset där restaurang Freden ligger) som förhandlingarna ägde rum som ledde till unionsupplösningen.

Vid sidan av torget hittar vi också en staty av Gustaf Fröding. Vid torgets huvudända ser vi Rådhuset som stod klart 1868. Lägg speciellt märke till de två Värmlands-örnar som pryder taket.

2 Biskopsgården

Västra torggatan. En av de få byggnader som inte förstördes i den stora branden 1865 var Biskopsgården. Den uppfördes i början av 1780-talet och tros ha räddats från branden av de stora almar som växte vid husets södra sida.

3 Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket ritades av karlstadsarkitekten Janne Feldt och invigdes 1973. Det finns böcker ända från 1400-talet bland bibliotekets 325 000 band. Ett speciellt värmlandsrum med värmlandslitteratur finns också.

4 Sandgrundsudden och Värmlands museum

Sandgrundsudden har bildats av all den sand som Klarälven transporterar året runt. Under branden 1865 räddades både människor och ägodelar av att Sandgrunds-udden var en ö där man kunde ta skydd.

Värmlands Museum är beläget på Sandgrundsudden och består av en äldre och en modern byggnad. Den tidigare uppfördes år 1929 och ritades av Cyrillus Johansson och den senare uppfördes 1998 och ritades av Carl Nyrén. Här hittar vi kulturhistoriska utställningar om Värmland samt ett antal tillfälliga utställningar per år med varierande tema. Om du känner dig fikasugen kan du stanna till på museets kafé och om det är vackert väder kan du sitta ute och blicka ut över parken.

Vi går över bron vid Sandgrund och efter en stunds promenad passerar vi västra och östra kyrkogården.

5 Gubbholmen och Östra bron

Gamla stenbron, eller Östra bron, började byggas redan 1761 och är Sveriges längsta stenvalvsbro. Tanken var att bron skulle ersätta de tidigare träbroar som inte lyckats stå emot vårfloden. Byggtiden beräknades till 4 år men först 1797 invigdes bron. Idag används den till busstrafik. Vi fortsätter förbi stenbron och närmar oss två mindre broar som tar oss över Klarälvens östra älvgren. Broarna förbinder ön Gubbholmen med omgivande land. Gubbholmen har inte alltid funnits utan är ett resultat av all sand, grus och övrigt sediment som älven för med sig.

6 Pråmkanalen och slussvaktarstugan

Pråmkanalen byggdes för att fungera som en genväg mellan Klarälven och Vänern, främst för pråmar och flottgods. Kanalen grävdes med handkraft och Nils Ericsson från Långban var ansvarig. Han hade erfarenheter från bygget av Göta kanal och blev senare den förste generaldirektören för Statens Järnvägar. Som mest arbetade 400 man med bygget, både soldater och straffångar.

Slussen hade en slussvakt som bodde i den pittoreska lilla stuga som ligger vid Pråmkanalen söder om hagabron. Byggnaden kallas “pepparkakshuset” på grund av sina lövsågade snickerier.

7 Gamla fängelset/Hotell Bilan

I mitten på 1800-talet hade man synsättet att fångarna genom stillhet i den egna cellen skulle få sinnesro. Man trodde också att de genom bibelstudier skulle få hjälp att forma sina framtida liv. De var enligt dessa tankar som cellfängelset byggdes 1847. 1968 upphörde fängelse-verksamheten och sedan 1980-talet fungerar byggnaden som hotell.

8 Löfbergs Lila

När vi nu har gått under järnvägen kan vi se Löfbergs Lila på vänster sida. Dels ligger här det gamla kontoret med Löfbergs Lila -neonskylt och dels ligger här kaffeskrapan. Företaget Löfbergs Lila grundades 1906 av bröderna Josef, Anders och John Löfberg. Under 50- och början på 60-talet fördubblades kaffekonsumtionen i Sverige och 1960 byggdes kaffeskrapan i Karlstad. Byggnaden är 45 meter hög och hade då som nu den senaste produktionstekniken.

Vi går vidare in på Trädgårdsgatan och in genom stadsträdgårdens entré.

9 Stadsträdgården

1863-1865 anlades Stadsträdgården i Karlstad efter klassiskt engelskt mönster. 1 parken finns flera större träd från tiden 1863-1867 som exempelvis alm, bok, lönn, ek, poppel, cembratall, hemlock, lärk och svarttall. Fontänen som vi kan se i parken är från 1896 och tillverkades i Stockholm av Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag. Sedan 1993 pågår en förnyelse av parken som syftar till att återskapa en lummig engelsk park.

10 På väg mot Mariebergsskogen

När vi nu går ner mot vattnet längs Sjömansgatan och Mariebergsviken för att ta oss till Mariebergsskogen går det inte att undvika att kasta blickarna mot Orrholmen. Husen på Orrholmen byggdes på 1960-talet och kallades för “Den vita staden” och fick också utmärkelser för detta. Husen ligger i naturskön miljö och är populärt hos barnfamiljer. Längs Långövägen på väg mot Mariebergsskogen passerar vi en av Karlstads småbåtshamnar.

11 Värmlands Naturum

På Värmlands Naturum får du veta mer om natur i allmänhet och värmländsk natur i synnerhet. Naturum ligger i Mariebergskogen där sjön, älven, våtmarken och skogen möts. Ett besök på Naturum ger inspiration till egna upplevelser i naturen. På ett roligt sätt får du mer kunskap om växter och djur. Har du till exempel luktat på en bäver eller hört hur en gädda låter?

Här kan du också få värdefulla tips om allt från intressanta utflyktsmål till spännande böcker och bra utrustning.

I kaféet kan du njuta av utsikten över en kopp kaffe och en nygräddad bulle. För den som är hungrig finns lättare luncher. Utsikten bjuder på spännande händelser särskilt under vår och försommar då fåglarna häckar i vassruggarna.

12 Mariebergs strandängar

På sommaren betas Mariebergs strandängar av kor från Lillerud. Den tallskog som vi passerar för att komma till strandängarna är över 400 år gammal. Runt strandängen finns en spångad naturstig som tar dig torrskodd genom vass och våtmark. Från fågeltornet har du en fin utsikt och gömslena runt stigen gör att man kan komma riktigt nära det rika fågellivet.

13 Mariebergsskogen

Mariebergsskogen i sin helhet är ett kultur-, natur och nöjesområde 1 km från Karlstads centrum. Idag finns här en friluftsteater, arenaytor, kulturbyggnader med nyinvigd sätervall, fågeldamm, restaurang och nöjeslokal. Mariebergsskogens Friluftsmuseum öppnade 1925 och idag finns här ett stort antal byggnader. När vi nu följer terrängspåret genom skogen kan vi se en del av byggnaderna längs vägen. Vi kommer ut mitt i Lillskogen där vi hittar grisar, höns, hästar, kaniner och många andra djur. Gå rakt igenom Lillskogen och ut genom gallergrindarna vid Treffenbergsgatan och fortsätt längs Kvarnbergsgatan tills du når Älvgatan.

14 Älvgatan och kvarteret Almen

När vi går in på Älvgatan kommer vi till Karlstads äldsta stadsdel, kvarteret Almen. Kvarteret har klarat sig undan alla större bränder i Karlstads historia och en del av byggnaderna är från 1700-talet. Här finns också några hus målade med rödfärg som förr var ladugårdsbyggnader och huserade både kor och hästar.

15 Karl den IX och residenset

Karl den IX var den som grundade Karlstad och till hans ära lät man bildhuggaren Christian Eriksson göra en staty av kungen som stod klar 1926. Det fanns vissa tveksamheter kring var statyn skulle stå. Därför gjordes en modell som ställdes ut på olika platser i Karlstad där stadsborna fick tycka till kring placeringen. Valet föll till slut på Residenstorget. Residenset som står mitt emot statyn byggdes 1871. Till en början hade byggnaden två våningar men en tredje byggdes på 1921-23. I residenset bor landshövdingen och entrén pryds av en hertigkrona som påminner om att Prins Carl Philip är hertig av Värmland.

16 Teatern och Selma Lagerlöf

När vi har gått över västra bron ser vi Karlstads teater som byggdes 1893 och som är en riktig pärla bland teatrar i Sverige men också bland byggnaderna i Karlstad. Mellan teatern och Klarälven ser vi också skulpturen Vindarnas boning som är en fontänskulptur av den finske konstnären Aimo Tukiainen. Skulpturen är ett minne över de många finska nybyggare som kom till Sverige och Värmland från 1500-talet och framåt.

Mitt emot teatern på andra sidan vägen som går över västra bron står en staty av Selma Lagerlöf gjord av Arvid Backlund. Statyn placerades där 1958 till hundraårsminnet av Selmas födelse. När vi nu går tillbaka över västra bron kan nämnas att denna bro var den första sammanbindande länken till Tingvallaön (centrumdelarna).

17 Sola i Karlstad

Under 1700-talet arbetade en värdshusflicka i Karlstad vid namn Eva-Lisa Holtz. Eva-Lisa var inte bara vacker, hon var glad och mån om sina gäster också. I folkmun kallades hon för Sola i Karlstad på grund av sitt strålande humör och hon lockade långväga gäster som ville äta och se den vackra flickan. 1984 donerades statyn av Lennart Cedrup. Statyn är utförd av Herman Reijers.

18 Stadshotellet

Vid platsen för Karlstads stadshotell låg en gång Karlstads första kyrka och kyrkogård. I samma kvarter finns källaren Munken som fanns redan under Drottning Kristinas tid och som därmed är en av Karlstads äldsta byggnader. Källaren användes förr bl.a. som likbod på vintern. Stadshotellet dateras till 1869 och har sedan dess byggts om och till flertalet gånger.

Fortsätt förbi stadshotellet på Kungsgatan så når du stora Torget och platsen där vi startade. Förhoppningsvis har det varit en intressant och spännande vandring. För dig som vill veta mer om Karlstad finns det informationsmaterial på Karlstad turistbyrå.

Välkommen tillbaka!

[ Tilbage ]