Eksempler på CNC-programmer

Kitamura

Superellipse:

[ Billede af en superellipse, fræset i aluminium ]

Lav et program, som fræser en superellipse. Ikke blot den teoretiske bane, men med kompensering for værktøjets diameter, så man opnår den helt korrekte form på objektet.

Fordi beregningerne bl.a. benytter sig af kvadratrødder, kan kun den positive fjerdedel defineres direkte. Efter kørsel af denne fjerdedel, roteres og spejles resten i styringen. Som det er lavet her, er udgangspunktet centrum af objektet. Når a sættes til 1 og b sættes til 0,819 fås et objekt der er magen til et "super-æg".

Kompenseringen for værktøjets diameter inkluderer beregning af liniestykkets hældning med brug af naturlige logaritmer.

Tak til Piet Hein, Erik Larsen og min tålmodige værkfører Egon Rasmussen!

Tælle og mærke:

Vi skal have optalt og mærket vores emner med fortløbende numre.

De enkelte tal er defineret som NC-kode i separate programstumper, som kaldes i den rækkefølge programmet beregner. Læg også mærke til at tallene kan skaleres til den ønskede størrelse ved brug af styringens koder til dette. Alle tal er defineret i 5 millimeters højde og 3 millimeters bredde.

Tekst på bremseskive:

[ Honda XL-350 offroader ]

Nu hvor vi alligevel er i gang med at skrive: Efter at have drejet og fræset en ny bremseskive til Honda'en, skal der skrives MIN TH 3 mm på den af hensyn til synshallen. Teksten skrives i en bue 60,75 mm. fra skivens centrum.

Kitamura:

I virkeligheden er maskinen pænt stor... Jeg kan knap nok se hen over styreboksen i højre side af billedet. Ellers en trofast mekanisme. Vi har skiftet en strømforsyning i en model Mycenter-2. - 3'eren har haft en ledning i værktøjsveksleren som havde skrabet isoleringen af. Det tog lidt tid at finde fejlen! For tiden er der en hydrulisk trækstang til værktøjsveksleren som driller lidt - Det er en magnetisk impulsgiver som har taget skade.

Styringen kan køre både ISO og dialog-programmer. ISO er det bedste valg hvis programmet skal optimeres til store serier. Dialogen er et oplagt valg til enkeltstyk eller små serier.

Data-kraften i styringen svarer til en 8088 processor eller der omkring. Altså er der masser af overarm til matematiske og geometriske beregninger. Programmet til superellipsen kan køre en tilspænding på omkring 100 mm/min ved en ellipse som er 100 x 80 mm. Den laver beregningerne til cirka 100 punkter før den er hele vejen rundt. Afhængig af indstillingerne i CNC-programmet.

Stabiliteten i selve det programmeringsmæssige er forbilledlig. Jeg har oplevet 2 trap-fejl i styringen - I løbet af over 5 år! - En PC er en skuffelse i den sammenligning.

Specifikationer:

Arbejdsbord: Bredde x længde : 522 x 1100 mm
           T-spor : 18 mm x 3
Max vægt           : 600 kg

Vandring:       X-akse : 812 mm
           Y-akse : 460 mm
           Z-akse : 460 mm

Spindel:      Størrelse : NST No. 40
Omdrejninger         : 60 - 6000 rpm

Tilspænding: Ilgang X/Y   : 12000 mm/min
       Ilgang Z    : 10000 mm/min
Arbejdstilsp.        : 0 - 5000 mm/min

Værktøjer:  Antal : 30 stk.
Max. størrelse   : 102 mm
Max. vægt      : 10 kg
Skiftetid      : 20 sekunder typisk

Hovedmotor:
 Effekt (30 min.) : 7,5 kW (10 hk)
 Kontinuerligt   : 5,5 kW (7,5 hk)

Hydraulik      : 2,2 kW (3 hk)

Kølevand      : 400 W (0,5 hk)

Centralsmøring   : 5 w

Vægt        : 6.200 kg


CNC-Styring   : Fanuc system 11 med dialog
Akser      : 2/3 samtidig kontrollerede (Forberedt til 4)
Akse-navne   : Valgfri XYZ, UVW, eller ABC
Afrunder til  : O,001 mm
Interpolerer  : 0,0005 mm
Max input    : +/- 8 cifre
Override    : Tilspænding 0-240% - 10% step
Ilgang override : 1% - 25% - 50% - 100%
Specielt    : Kan køre spejling og skalering på alle akser.
Databeskyttelse : Nøgle og software
Hukommelse   : Svarer til 3840 meter hulbånd - Ligger i
         bubble-memory (strømløs). Maksimum
         antal samtidige programmer = 100
Skærm      : 14" farve


M-funktioner:
        M00  : Program stop
        M01  : Optional stop
        M02  : Program slut
        M03  : Spindelrotation med uret
        M04  : Spindelrotation mod uret
        M05  : Spindel stop
        M06  : Værktøjsskift
        M08  : Køling #1
        M09  : Køling fra
        M19  : Spindelorientering
        M30  : Program reset og rewind
        M48  : Reset til M49
        M49  : Override cancel


        M96  : Macro interrupt til
        M97  : Macro interrupt fra
        M98  : Kald af underprogram
        M99  : Tilbage til hovedprogram

G-funktioner:
        G00  : Positionering
        G01  : Lineær bevægelse
        G02  : Cirkelbevægelse med uret
        G03  : Cirkelbevægelse mod uret
        G04  : Dvæletid

        G20  : Input er i tommer
        G21  : Input er i mm

        G28  : Til referencepunkt
        G29  : Retur fra referencepunkt
        G30  : Til 2'den referencepunkt

        G40  : Aflysning af radiuskompensering
        G41  : Radiuskompensering venstre
        G42  : Radiuskompensering højre
        G43  : Værktøjslængdekompensering
        G49  : Afslut længdekompensering

        G50  : Afslut skalering
        G51  : Skalering
        G50.1 : Afslut programmerbar spejling
        G51.1 : Programmerbar spejling

        G52  : Lokalt koordinatsystem
        G53  : Valg af koordinatsystem
        G54  : Første koordinatsystem
        G55  : Andet koordinatsystem
        G56  : Tredje koordinatsystem
        G57  : Fjerde koordinatsystem
        G58  : Femte koordinatsystem
        G59  : Sjette koordinatsystem

        G60  : Envejs positionering
        G61  : Præcis stop mode
        G62  : Hjørne override

        G65  : Macro opkald
        G66  : Modal macro opkald type A
        G66.1 : Modal macro opkald type B
        G67  : Afslut modal macro

        G68  : Rotation af koordinatsystem
        G69  : Afslut rotation

        G73  : Borecyklus med udspåning
        G76  : Finbore cyklus
        G80  : Afslut cyklus
        G81  : Borecyklus
        G83  : Borecyklus med udspåning
        G84  : Gevindcyklus

        G90  : Absolut kommando
        G91  : Inkrementel kommando

        G98  : Cyklus retur til startpunkt
        G99  : Cyklus retur til R-punkt

       *** Kun de almindeligste er medtaget ***