Test: Philips VR 2120/2220/4021

Fra FOTO, FILM & VIDEO, februar 1984

PHILIPS SÆLGER VIDEO TIL LAVPRIS

Hvis man vil have et transportabelt videoudstyr til det udmærkede Philips 2000 system, så er man henvist til Philips' eget anlæg. Men det er også et ganske godt udstyr til en pris, der er ca. 6.000,- kroner lavere end de nærmeste konkurrenters! Til gengæld er Philips' udstyr også langt tungere at slæbe rundt på.

Af Jørgen Nellemose

Video 2000-systemet er mest kendt for sit revolutionerende indspilningssystem Dynamic Track Following, eller på dansk, Dynamisk Sporsøgning. Systemet består i al sin enkelthed i, at der under optagelse indspilles et styresignal på tapen. Under afspilning får dette styrespor billedhovederne til at følge videosporet præcist i dets fulde bredde.

Det revolutionerende ligger i, at båndkassetterne kan afspilles på en hvilken som helst Video 2000 maskine uden kvalitetsændring eller billedvæltning, da det er det indspillede signal, der styrer videohovederne til optimal aftastning. Derfor ses der heller ikke justeringsknapper til denne finregulering på Video 2000 anlæg - det sker helt automatisk. Den præcise indspilning udnyttes samtidigt til dobbelt indspilning med de vendbare båndkassetter.

[ Med Philips system 2000 kan man starte som videoamatør for en investering på 18.000 kroner, eller ca. 6.000 kroner billigere end de konkurrerende ystemer. Desværre vejer selve båndoptagerdelen 5,7 kg, så den er tung at have over skulderen. ]

Skær videomaskinen midt over

Tag en normal Philips videomaskine og skær den midt over, så har du tuner/timerdelen VR 2120 og optagedelen VR 2220 i det kombinerede "Hjemme & Ude" video, som Philips kalder anlægget. Som hjemmeanlæg er den eneste forskel at det testede anlæg kun kan forindstilles til at optage 2 programmer mod 5 på det normale stationære anlæg. Endelig er regnemaskinetastaturet til programmering af optagelser ændret til et "løbeværk".

Stort og tungt

Den øvrige elektroniske betjening er bevaret uændret. To forhold har afgørende betydning ved transportabelt video. Størrelse og vægt. Det testede anlæg har meget svært ved at klare disse krav, når der sammenlignes med Beta- og VHS-systemerne.

Video 2000 har den største kassette af de tre systemer, hvilket giver Philips en begrænsning, når det gælder transportabelt udstyr, da der vil være en naturlig grænse for, hvor småt udstyret kan blive. Den væsentligste anke mod anlægget er imidlertid vægten, der på optagedelen er så høj som ca. 5,7 kg. Det kræver virkelig en stærk fysik og vilje at have dette hængende på skulderen i længere tid med tillæg af et kamera på 2 til 3 kilo.

Blyakkumulator

En medvirkende årsag til den forholdsvise høje vægt kan findes i blyakkumulatoren, der alene vejer 1,1 kg.! Et minus ved blyakkumulatorer er en meget lang ladetid. Ved normal opladning i videoanlægget vil det tage ca. 8 timer til fuld opladning. Der kan dog som ekstraudstyr anskaffes en lynoplader der klarer opladningen på 2 timer, men blyakkumulatorer har nu bedst af en langsom opladning. Løsningen er derfor nok et par ekstra akkumalatorer (stk. pris kr. 560,00). At Philips anvender blyakkumulator hænger formentlig sammen med, at anlægget har et forholdsvis stort strømforbrug.

Som en pudsig detalje kan nævnes, at lyddelen ikke kobles fra ved brug af fast-motion og slow-motion. Hvorvidt der i forbindelse med redigering af egne optagelser kan være brug for dette, vil jeg ikke afvise. Men ved normal brug til f.eks. søgning, er der ikke behov for at høre lydsporet.
Derimod savnes en indikation for fugt. Et problem der kan opstå når en kold maskine kommer ind i varmen og som kan have uheldige følger for både tape og videohoveder.

Videotromlen er forsynet med et varmelegeme, men vil ikke blokere såfremt anlægget startes op lige efter det er kommet ind i varmen. De fleste videomaskiner har monteret en sikring herimod og som regel også med et signal, der fortæller hvorfor maskinen ikke vil starte.

Videokamera VK 4021

Anlægget er testet sammen med et Philips farvekamera VK 4021, der også er en forholdsvis stor sag, men til en pris så lav som kr. 7.995,00! Kameraet, der har udskifteligt objektiv, kan sammenbygges efter ønske med en række forskelligt udstyr. Farverøret er et forbedret Vidiconrør som er døbt Newcosvicon og har en lysfølsomhed helt ned til 20 lux.

Kameraet har halvautomatisk indstilling af farvebalance. Ved at rette kameraet mod en hvid flade og aktivere hvidbalanceknappen indstiller kameraet selv til bedst mulig farvebalance. Indstillingen er præcis med meget fine farver. Ved optagelser i kunstlys kobles dagslysfilteret fra, men der savnes en advarsel herfor i søgeren. I den elektroniske søger er signal for spænding på anlægget, drift samt advarsel for over- og underbelysning.

Manuel blænde

Standardobjektivet er som et plus forsynet med manuel blænderegulering. Herudover er der »auto«, som kan låses, så blænden ikke efterreguleres under selve optagelsen. Desværre er blænderingen så letgående, at der er risiko for utilsigtet at skubbe den ud af stillingen. På standardobjektivet er der ikke motorzoom, men til gengæld en meget letgående zoomarm til manuel indstilling. Det fungerer godt.

Der er som standard indbygget mikrofon i kamerahuset. Men det må anbefales at anvende f.eks. en retningsmikrofon, der kan monteres på kameraet som ekstraudstyr. Den indbyggede mikrofon er nemlig meget følsom, så blot en berøring af kamerahuset gav støj på optagelserne. Anvendes motorzoom, som sidder på nogle af ekstraobjektiverne, er der ingen tvivl om, at motorstøj vil påvirke lydoptagelserne, såfremt der ikke anvendes ekstern mikrofon.

Langt kabel

Philips har i øvrigt været lidt for gavmild med længde af kamerakabel. Med videooptageren over den ene skulder og kameraet på den anden skulder har kameraledningen lige netop den længde der gør, at man er ved at falde i den. En halv meter kortere vil derfor gøre underværker.
På det afprøvede eksemplar, der var en prototype, var der periodisk lidt problem med støj og billedvæltning ved sceneskift. Der er dog ingen tvivl om, at disse problemer vil være væk i den endelige produktion.

Helhedsvurdering

Videoanlægget er enkelt i sin betjening og nemt at programmere. Philips har, formentlig af pladshensyn sløjfet regnemaskinetastaturet, som gør programmeringen endnu nemmere, idet tidspunkter kan indtrykkes direkte uden at skulle søge. Den elektroniske betjening er optimal og betjeningen kan ske direkte uden at gå over stopknappen. Kameraet har givet pæne optagelser, men ville efter min vurdering have været mere behageligt at arbejde med, såfremt det havde ligget på skulderen.

Der sidder dog bagest i en ca. 30° vinkel et anlæg, som er beregnet til at støtte på kanten af skulderen. Desværre er både videooptager og kamera for tungt, hvilket er mit største minus. Til gengæld er det et fantastisk prisbilligt anlæg med en høj ydeevne.

Det afprøvede anlæg koster i alt ca. kr. 19.000,00 og så er det endda muligt at spare yderligere kr. 2.000,00 ved valg af kamera VK 4100. Herefter er der nået et prisniveau, der i sammenligning med de øvrige systemer på markedet gør, at du med Video 2000 får kameraet »uden beregning«.

PLUS

MINUS

[ Philips transportable videoanlæg er i princippet et stationært anlæg, man har skåret midt over, så selve båndmaskinen til højre kan bruges alene. Denne fremgangsmåde ved konstruktionen har gjort anlægget prisbilligt, men også urimeligt tungt at slæbe rundt på. ]
Tekniske data Philips videorecorder VR 2120/2220
System 2000
TV-system Pal-farve
Max. spilletid 2 x 4 timer
Still-billed Ja
Slow-motion Ja
Audio dubbing Ja
Sound on sound Nej
Støjreduktionsystem Dynamisk støj-undertrykkelse (DNS)
Insert Nej
Signal- og støjforhold Video 44 dB, Audio 50 dB
Horisontal opløsning 250 linier
Strømforbrug 9,6W
Drifttid 1 time
Opladningstid 7-8 timer
Tilslutninger Din-AV
Programmering 2 programmer over 30 dage, eller hver dag
TV-kanaler 15
Mål (b x h x d) 274 x 219 x 117 mm (hver del)
Vægt Optager 5,7 kg inkl. akkumulator.
Tuner/timer 4 kg.
Pris 10.995,00 (samlet)
Tekniske data kamera Philips VK 4021
Farvesystem Pal, 625 linier
Billedrør 2/3" Newcosvicon
Optik f:1.4/12,5-75 mm, udskiftelig (C-fatning)
Lysfølsomhed 20 til 50.000 lux
Horisontal opløsning 270 linier
Søgersystem 1" S/H
Motorzoom Nej
Features Aut. og man. blænderegulering
Strømforbrug 5,3 W ekskl. søger 2,5 W
Mål 362 x 226 x 84 mm
Vægt ca. 3 kg.
Pris kr. 7.995,00
[ Forside fra bladet FOTO, FILM & VIDEO nr.2, februar 1984 ]

Philips demo video 1983


Opdateret 19. december 2019

Kontakt / Feedback