Husmoderens Haandbog

Bagning.

Almindelige Regler.

En af Hovedbetingelserne for, at det man vil bage kan blive godt, er at man passer Ovnen omhyggeligt, saa den hele tiden, mens man bager, har den passende Varmegrad for de Ting, der bages i den. Dersom Ovnen ikke er godt varm, naar man f. Eks. skal bage Franskbrød, løber det ud og hæver sig ikke tilstrækkeligt, og det bliver heller ikke pænt brunt; vil man, for at sidstnævnte kan opnaas, lade Brødet staa længere i Ovnen, bliver det tørt og mister sin Friskhed; smaa Franskbrød bages i en god halv time, store i 3 Kvarter à 1 Time. Dejg, hvori der er Margarine og som er blød, f. Eks. Julekage, maa ogsaa ind i en godt varm Ovn, da den ellers løber ud, hvis den ikke er i Form. Naar et Brød er tilpas brunt ovenpaa, lægger man et Papir over - hvis det skal staa længere for at være gennembagt -, saa det ikke skal faa for megen Overvarme, det samme kan man ogsaa gøre med store Kager. Naar man dypper en Finger i Vand og væder Ovnen indvendig, maa den kunne snurre rask, for at være varm til at bage i. Skal man for Varmens Skyld have en Plade med Brød vendt i Ovnen, maa man være forsigtig ikke at skubbe med det, at det skal falde sammen; dette sker lettest med Julekage, hvor Dejgen er mere fed og blød, og den maa derfor vendes med meget stor Forsigtighed. Naar et Brød tages ud af Ovnen, lægges det saavel som Julekage paa den underste Side, for ikke at blive sammentrykt ved at ligge paa den runde Side. Kager i Form bliver staaende i disse, indtil de er kolde. Dejgen til al Slags Brød, hvortil der bruges Gær, skal helst lægges i kold Mælk eller Fløde Aftenen før det skal bages, men man maa da tidlig fyre til Ovnen, at Dejgen ikke skal staa for længe. Lægges Dejgen samme Dag, den skal bages, maa Mælk eller Fløde være lunken. Hvis Ovnen ikke er varm, naar Dejgen er hævet, trykkes denne sammen; dette kan man gøre et Par Gange.

Franskbrød.

I en Kande Mælk udrøres Gær, for 5 à 10 Øre, samt lidt Salt; Mel æltes i, indtil det bliver en passende stiv Dejg (ca. 8 Pd.); det æltes godt, indtil den slipper Hænderne. Naar Dejgen er hævet, formes den til Brød og lægges paa en smurt Plade, Dejgen trykkes en Del ud og ovenpaa skæres Skraasnit paa tværs med en god Tommes Mellemrum; Pladen med Brødet sættes 10 Minuter over en dampende Vandgryde, smøres da med Mælk eller Øl og sættes i Ovnen. (Af denne Dejg bliver 2 store Brød).

Julekage I.

1½ Pd. Mel, 1½ Pægl Mælk, 20 Kvint Margarine, en lille Kop Sukker, ganske lidt Salt samt Gær for 5 Øre, opløst i Mælken, Rosiner, Sukat og Kardemomme efter Smag. Kagen kan smage rigtig godt uden andet Krydderi end lidt finthakket Appelsinskal. Naar den er hævet, lægges den paa den velsmurte Stegepande, staar et Øjeblik over Vandgryden, sættes da i Ovn og bages ved god Varme ½ Time. Bitre, pillede og hakkede Mandler i den giver en meget pikant Smag. Man kan ogsaa rulle Dejgen ud i 2 lige store Plader, belægge den ene med kogte, ituskaarne Svedsker, som Stenene er tagne ud af, strø dem med Sukker og Kanel og lægge den anden Plade Dejg over og bage den.

Julekage II.

1 Pd. Mel, ½ Pd. Smør, 4 Æg og 1 Pægl Fløde, 3 Kvint Gær, Rosiner og Kardemomme efter Smag; Smørret æltes først i, naar Dejgen er hævet, og sættes da atter til Hævning.

Kringle I.

½ Pd. smeltet Smør røres hvidt med 25 Kvint Sukker, 4 Æg, lidt Kardemomme eller hakket Citron skal, og 2 Pd. Mel æltes med 3 Pægle tynd Fløde, 6 Kvint Gær røres ud og kommes i tilligemed det øvrige, slaas godt, hæves og slaas op paa en Plade til en Kringle, smøres med Æg, bestrøes med Sukker og hakkede Mandler.

Kringle II.

5 Æg piskes godt i en Krukke med 3 Spiseskefulde Sukker, lidt finthakket Citronskal, Sukat og Kardemomme, 40 Kv. smeltet Smør, 1½ Pægl Fløde og Gær for 10 Øre, opløst i lidt af denne, og 1½ Pd. Mel, det røres stærkt med en Ske og, om det behøves, drysses lidt mere Mel i, saa Dejgen tilsidst kan slaaes godt med Hænderne. Dejgen lægges i en Serviet, bestrøet med Mel, der bindes for den og den lægges i koldt Vand; som Regel er Dejgen hævet, naar den flyder ovenpaa. Den dannes til en Kringle, der smøres med pisket Æg og strøes med Melis og skaarne, søde Mandler, bages i en godt hed Ovn ca. ½ Time.

Kringle III.

1½ Pd. Mel, 1½ Pægl. sød Mælk, ¼ Pd. Margarine, en lille Kop Sukker, Rosiner, Sukat og Kardemomme efter Smag samt Gær æltes koldt sammen om Aftenen og staar til næste Morgen; dannes til en Kringle paa den smurte Plade og staar lidt, før den sættes i Ovnen; halvpisket Æggehvide bredes over samt skaarne søde Mandler og stødt Melis; bages ½ Time i en godt varm Ovn.

Rullekage.

2 Æg piskes med 1 Pægl Mælk, heri kommes Gær og 1 Pd. Mel. Naar Dejgen er hævet, æltes 37 Kvint Margarine i og den rulles ud paa et Bord med Kagerullen; man har nu blandet 30 Kvint Rosiner, 30 Kvint St. Croix eller Portoricosukker, nogle hakkede, bitre Mandler, Sukat og Kardemomme. Denne Blanding bredes ud paa Dejgen, som derefter skæres i Strimler og trilles sammen som Pølser, disse sættes ved Siden af hinanden i Formen, og Kagen hæves da atter; naar den er hævet, sættes den i en varm Ovn og bages en lille Time. Pølserne maa ikke være længere, end at de kan gaa ned i Formen; i en almindelig lille Form kan være tre saadanne ved Siden af hinanden.

Wienerbrød.

2 Pd. fint Mel, 2½ Pægl Mælk, for 10 Øre Pressegær, udrørt i lidt af Mælken, og en Theskefuld Kardemomme æltes godt sammen, rulles ud i en ikke for tynd firkantet Plade - ¼ à 1/3 Tomme tyk -, 75 Kvint Smør udbredes herpaa, Dejgen lægges dobbelt og trykkes godt sammen i Kanterne; rulles forsigtig ud igen og lægges i 4 Lag - lægges siden i 3 Lag - og siden i 2 Lag - rulles altsaa ud 4 Gange - det maa hele Tiden gøres meget let og forsigtigt, at intet Smør skal vise sig. Dejgen staar paa et koldt Sted 1 à 2 Timer; rulles derefter ud i ¼ Tommes Tykkelse, skæres i Strimler og dannes til Wienerbrød. Man kan ogsaa skære Dejgen i Firkanter som Butterdejg; de sættes paa Pladen, smøres med pisket Æg og strøes med hakkede Mandler og sættes ved Varmen for at hæve; naar de er hævet - hvilket godt kan vare 1 Time -, sættes de i en meget varm Ovn at bages, men strøes forinden med groft Melis.

Horn.

1 Pd. fint Flormel æltes med 75 Kv. Smør, 10 Kv. Melis, lidt Kardemomme og en Pægl Mælk, Pressegær for 10 Øre, opløst i lidt af Mælken. Dejgen lægges om Aftenen og rulles næste Dag ud, skæres i Firkanter, overstrøes med Sukker og dannes til Horn. Bages ved god Varme.

Briosker.

1½ Pd. Mel, 1½ Pægl lunken Mælk eller tynd Fløde, 75 Kv. Smør, 6 Æg, 15 Kv. Melis, lidt Kardemomme og for 10 Øre Pressegær, opløst i lidt af Mælken, æltes godt sammen og lades staa natten over. Man laver nu runde Boller, knap saa store som en lille Appelsin, og lige saa mange smaa runde Kugler ca. som Valnødder; oveni hver af Bollerne trykkes et Hul, der fugtes, og heri trykkes de smaa Kugler fast. De smøres med pisket Æg og bages ved god Varme.

Thebrød.

Afskaaret Franskbrød skæres i pæne Stykker, dyppes i og gennemtrækkes af Fløde, bages derefter lyst i Smør paa Panden og vendes i Sukker og Kanel. Spises varmt.

Kaffebrød I.

3 Æggeblommer og 3 hele Æg slaaes godt i et Fad; heri æltes 1 Pd. Mel, 40 Kv. Smør, 8 Kv. Sukker, 4 Skefulde Rom og lidt hakket Citronskal. Dejgen lægges som et langt Brød paa Pladen, 6 Tommer bredt og en god Tomme tykt; pensles med vand, strøes med Melis og bages lysebrunt; skæres over paa tværs i Skiver og tørres.

Boller.

1½ Pd. Mel æltes med 30 Kv. Smør, 20 Kv. Sukker, 1½ Pægl Mælk, Pressegær for 10 Øre, opløst i lidt af Mælken. Dejgen hæves, trilles til Boller, sættes paa Pladen og hæves atter. - Bages i 20 Minutter.

Tvebakker med Gær.

1 Pd. Mel, 1 Pægl Mælk, 25 Kv. Smør, 20 Kv. Melis, en Theskefuld Hjortetaksalt, for 5 Øre Gær æltes godt sammen, hæves og trilles til Tvebakker. Naar de er bagt som smaa, lyse Boller, skæres de med en skarp Kniv og let Haand over - men ikke før de er kolde -, og tørres da smukt lysebrune.

Tvebakker med Bagepulver.

1 Pd. Mel, 25 Kv. Smør, 20 Kv. Melis, ¾ Pægl Fløde, 1 Æg og et Bagepulver - dette blandes først i Melet og det hele æltes da godt sammen i Hænderne, indtil Dejgen slipper Hænderne. - De bages som foranført.

Norske Tvebakker.

6 Æg røres hvide med 40 Kv. Melis, 35 Kv. Smør, sættes lidt til Varmen og røres i tilligemed 1½ Pd. fint Hvedemel, 1½ Bagepulver røres ud med nogle Skefulde Mælk eller Fløde, det hele æltes godt sammen. Derefter ruller man lange Pølser af Dejgen og bager dem lysebrune ved rask Varme; naar de er kolde, skærer man dem paa tværs i Skiver, der tørres lysebrune.

Rugtvebakker.

1 Pd. Rugsigtemel, ¼ Pd. smeltet Smør, lidt Sukker, ½ Pægl nymalket Mælk, 2 Æg, Gær som en Valnød, æltes sammen og sættes hen at hæve. Naar Dejgen er hævet, formes den i smaa Boller paa Pladen, og maa atter sættes til Varmen for at hæve. Bages saa i en god varm Ovn. Skæres igennem og tørres ved langsom Varme.

Klejner.

6 Æggeblommer, 2 hele Æg, ½ Pd. Melis, 10 Kv. Smør, 1 Pd. Mel, ½ Tsk. Hjortetaksalt, lidt reven Citronskal, Kardemomme og maaske lidt Fløde, æltes sammen. Rulles tyndt ud paa Kagebrædtet, skæres i smaa Klejner og koges lysebrune i Klaret.

Lagkage I.

3 hele Æg og 3 Æggeblommer røres hvide med 50 Kv. Melis; derefter røres 24 Kv. Hvedemel og 12 Kv. Kartoffelmel deri, ½ Theskefuld Hjortetaksalt, lidt fint hakket Citronskal. Heraf bages 3 runde Plader; Dagen før Kagen skal bruges sammenlægges Pladerne med Crem eller Syltetøj; pyntes ovenpaa med Sukkerglasur.

Lagkage II.

4 Æg, lige saa meget Smør, som disse vejer, og lige saa meget Mel og Sukker. Smørret røres først hvidt med Sukkeret, derefter røres Æggene i og tilsidst Melet. Heraf laves 3 Kager, der lægges sammen med en tyk Chokolade, lavet af 1/8 Pd. Chokolade, ½ Pægl Vand og en lille Smule Kartoffelmel - ca. ½ Theskefuld. - Chokoladeglasur lægges over og pyntes med hvid Glasur.

Kartoffelkage.

1 Pd. kolde, revne Kartofler og 12 Æggeblommer røres med ½ Pd. Sukker, derpaa med 12 Kvint søde og 2 Kvint bitre, fint stødte Mandler, Saften af 4 Citroner og hakket Skal af 2 Citroner, derpaa røres Kartoflerne i og tilsidst de piskede Hvider. Den hældes i en Form og bages derpaa straks ved jævn Varme 1 Time.

Kartoffelmelskage.

½ Pd. Smør klares, røres derpaa hvidt med ½ Pd. Sukker og 3 Æg, der røres kun 1 Æg i ad Gangen, men det røres en lille Time, tilsidst ½ Pd. Kartoffelmel; kommes i en Form, som er smurt med Smør og bestrøet med Sukker; skulde den blive for hurtig brun, uden at have hævet sig, skæres et Rids midt igennem den. Bages 1¼ Time.

Thekage.

4 Æggeblommer røres med 25 Kv. Melis til de er hvide; lidt Citronsaft kommes i tilligemed 16 Kv. Hvedemel og 12 Kv. Kartoffelmel, tilsidst de stift piskede Hvider; den sættes straks i Ovnen og bages ½ Time ved jævn Varme.

Chokoladekage.

10 Æggeblommer røres med 15 Kv. Cacao og 75 Kv. Melis, heri kommes Saften og den hakkede Skal af en Citron og 42 Kv. Kartoffelmel; de stift piskede Hvider røres forsigtig i. Bages ved jævn Varme 1 Time.

Æggehvidekage.

½ Thekop Smør smeltes og røres hvidt med 50 Kv. Sukker, lidt hakket Citronskal, 10 Kv. stødte søde Mandler, 5 Kv. bitre Mandler, 25 Kv. Korender, 60 Kv. Hvedemel blandet med ½ Bagepulver, ½ Thekop tynd Fløde og tilsidst 8 piskede Hvider; bages ¾ Time.

Æggeblommekage.

1 Thekop smeltet Smør røres hvidt med 30 Kv. Sukker, derpaa 8 Æggeblommer, en Theskefuld Natron og 1 Theskefuld Kremortartari hvilket gnides ud i ½ Pd. fint Flormel, derpaa en Thekop tynd Fløde samt ½ Kop fintstødte, søde Mandler. Kommes i en smurt Form og bages ved jævn Varme ¼ Time.

Korendekage.

4 Æggeblommer røres med 30 Kv. Melis, lidt hakket Citronskal; 30 Kv. Korender (omhyggeligt. rensede), 30 Kv. Rismel kommes i og tilsidst de stift piskede Hvider; det hældes i en smurt Form og bages straks en god halv Time.

Kajserkage.

16 Kv. Smør røres hvidt; deri røres 4 Æggeblommer, 10 Kv. Melis, 5 Kv. Pressegær opløst i lidt Salt og Mælk samt 70 Kv. Flormel; det røres uafbrudt indtil det slipper Skeen; tilsidst kommes de piskede Hvider i. - 10 Kv. Melis, 10 Kv. fint hakkede Mandler, 10 Kv. Rosiner eller Korender - vel rensede - og en Theskefuld Kanel samt lidt smaatskaaret Sukat blandes godt sammen. Det halve af Dejgen lægges i en dyb smurt Form, Blandingen lægges over og derefter den øvrige Dejg; den sættes til Varmen at hæves og bages derefter i en ikke for varm Ovn. Kagen maa staa 20 Minutter efter at den er kommen ud af Ovnen, før den vendes, og strøes da med stødt Melis.

Æblekage I.

Franskbrød skæres i Skiver, dyppes i Mælk eller Fløde, lægges lagvis med Æblegrød, tillavet med Sukker og Kanel, ned i en Glasskaal, det øverste Lag maa være Æblegrød; den staar en Dag og serveres med Flødeskum over. Man kan ogsaa lægge Kagen i en Form og vende den deraf, men den skal helst laves Dagen forud eller den bages 1 Time i en ikke for varm Ovn, men da maa Formen smøres og strøes med Rasp og ovenpaa Kagen lægges ligeledes Rasp. Naar den er kold kan den vendes af Formen.

Æblekage II.

Smaa Tvebakker - for 30 Øre - stødes og bages i Margarine paa Panden. Gode saftige Æbler skrælles og skæres i firkantede Stykker, befries for Kernehuset og koges i lidt Vand - dog ikke saa meget, at Stykkerne moser aldeles ud; vil man have Vanille i, koges den med Æblerne, der tillaves med Sukker og stødt Kanel, og Grøden maa være lind. Man lægger nu paa et Fad et Lag af Tvebakkerne, saa et Lag Æblegrød og saa fremdeles; det sidste Lag maa være Æbler. Kagen staar en Dag og anrettes med Flødeskum over; pyntes med smaa Klatter af Ribs- eller Stikkelsbærgelé.

Fintkakkede søde Mandler, strøet mellem hvert Lag, giver en fortrinlig Smag.

Æblekage III.

En stor Tallerken reven Franskbrød bages i Margarine og blandes med Æblegrød, tillavet med Sukker og Kanel; det røres godt, kommes i en smurt og strøet Form og bages i Ovn i 1 Time, vendes af Formen, naar den er kold, og serveres med Flødeskum.

Æblekage IV.

3 Pægle Sød Fløde sættes over Ilden at koge med hakket Citronskal, nogle smaa Stykker Vanille og 10 Kv. Melis. - 4 Kv. Flormel røres ud med lidt af Fløden og kommes i, naar den koger. 10 Æggeblommer piskes, og den kogende Fløde røres lidt efter lidt deri; det hele sættes over Ilden og røres uafbrudt, indtil det er tykt og lige ved at koge; tages af Ilden og røres til det er svalet; derefter røres Æggehviderne deri. 15 Gravenstenæbler skrælles, Kernehuset stikkes ud og man fylder Hullerne enten med fint Syltetøj eller med Sukker og Kanel; Æblerne trilles i stødt Melis og sættes ned ved Siden af hinanden i et Fad; Crêmen hældes over, og Kagen bages i en ikke for hed Ovn. Serveres i Fadet med et Omeletbaand eller Serviet omkring.

Høvlspaaner.

4 Æg røres stærkt med 65 Kv. stødt Melis; derefter kommes 54 Kv. lunkent Smør deri samt en hakket Citronskal og 65 Kv. Hvedemel; det røres godt sammen. Pladen smøres med Smør, Dejgen smøres paa Pladen og fintskaarne Mandler drysses over den. Naar den er gul, tages den ud og skæres i langagtige Firkanter og krummes over en Flaske meget hurtigt, at Kagerne ikke bliver kolde, thi da knækker de over.

Sukkerplæskener.

3 Æggeblommer røres godt med 25 Kv. Melis, derpaa med 12 Kv. Kartoffelmel, lidt reven Skal af 1 Citron og tilsidst de piskede Hvider. De sættes med en Ske paa Panden, bestrøes med Sukker og bages lysegule. Naar de tages af Panden, krummes de lidt.

Peters Kager.

½ Pd. Smør røres med ½ Pd. Sukker, ½ Pd. Mel, ¼ Pd. stødte Mandler og tilsidst 2 hele Æg; sættes paa Pladen med en Theske.

Thygesens Kager.

36 Kv. Smør smeltes og røres med ½ Pd. Sukker, 3 Æggeblommer, ½ Pd. Mel. og tilsidst de piskede Hvider; der kan tilsættes Vanille, Mandler eller Citron efter Behag.

Citronkranse.

1 Pd. Mel, ½ Pd. Smør, ½ Pd. Sukker, 2 hele Æg, 1 Theskefuld Hjortetaksalt og hakket Cirtronskal trilles i Sukker til Kranse.

Cacaokager.

3 hele Æg røres hvide med 50 Kv. Melis, derefter røres 4 Kv. Cacaopulver, 50 Kv. Hvedemel deri samt en lille Theskefuld Hjortetaksalt rørt ud med lidt Vand. Kagerne krummes over en Flaske.

Jødekager.

1 Pd. Mel, ½ Pd. Smør, ½ Pd. Melis, 8 Citrondraaber, 1 Theskefuld Hjortetaksalt, et Par Skefulde Øl. Det hele æltes godt sammen, rulles tyndt ud, stikkes af i runde Kager; midt paa hver Kage smøres lidt halvpisket Æggehvide og heri strøes stødt Melis og skaarne Mandler eller Korender. De bages lysebrune ved god Varme.

Honningkage.

2 Pund Honning smeltes lidt i en Kasserolle, 10 Kvint Margarine kommes i, og 2 gode Theskefulde Hjortetaksalt omrøres deri samt stødte Nelliker, Allehaande og Kardemomme og - om man vil - lidt hakket Appelsinskal; 2 Pund Mel røres deri samt 2 Æg og Dejgen staar en lille Time før den bages; den hældes da op i en smurt Ovnpande, der ogsaa maa være smurt om Kanterne og bages ¾ Time. - Man kan ogsaa bruge Sirup i Stedet for Honning og spare paa den ved at komme lidt Kernemælk i samt lidt Sukker, i Stedet for noget af Siruppen.

Svedskekage.

8 Æggeblommer røres hvide med ½ Pund stødt Melis, heri røres en lille Skefuld Hvedemel og 3 Pægle Fløde; det sættes over Ilden og røres uafbrudt, indtil det er lige ved at koge, hældes da op og røres jævnlig, indtil det er afsvalet. De piskede Hvider røres da i tilligemed 1 Spiseskefuld Eddike og hakket Citronskal. Man har kogt 1 Pund store, gode Svedsker (helst Katrineblommer), tager Stenene ud og enten knækker dem og sætter Kernerne ind i Svedskerne igen eller ogsaa en flækket Mandel i hver; de lægges i en Form og Dejgen hældes over. Kagen bages 1¼ Time.

Citronkage.

8 Æggeblommer røres hvide med ½ Pund stødt Melis og 2 revne Citronskaller og 6 stødte bitre Mandler. Saften af Citronerne kommes i tilligemed 1 Theskefuld Hvedemel og tilsidst de piskede Hvider; den bages ved jævn Varme en lille Time. Anrettes straks i Formen eller Fadet, hvori den er bagt og spises med kold Saftsauce til eller Flødeskum over.

Rosaliekage.

6 Æggeblommer røres hvide med ½ Pund Sukker, derpaa med ½ Pund Mel og tilsidst de piskede Hvider; bages i runde Plader, og sammenlægges med Syltetøj og Crem.

Sukkerbrødkage.

6 Æggeblommer røres med ¼ Pund stødt Melis, indtil det bliver en tyk, hvid Masse, derefter røres en Kop Kartoffelmel eller halvt Hvedemel deri, lidt Citrondraaber, eller finthakket Skal af Citron eller Appelsin og tilsidst de stift piskede Hvider. Kagen bages ved ikke for stærk Varme enten i en Form eller i Ovnpanden, der da maa være beklædt med hvidt, smurt Papir.

Sodakage I.

12 Kv. Smør smeltes og røres hvidt med ½ Pd. Sukker, lidt finthakkede, bitre Mandler, 4 Æg, et ad Gangen, 1 Pd. Mel og 1½ Pægl tynd, lunken Fløde, i Melet bages 1 Skefuld Natron og 1 Skefuld Kremortartari. Bages ved jævn Varme 1 Time.

Sodakage II.

25 Kvint Smør smeltes, røres med 25 Kv. Sukker, 4 Æggeblommer, 20 Kv. søde og 10 Kv. bitre, finthakkede Mandler, 1 Pd. Mel blandet med et Bagepulver, 1½ Pægl lunken Mælk; tilsidst de piskede Hvider. Bages 1 Time.

Sodakage III.

4 Æggeblommer røres med ¼ Pd. stødt Melis og 12 Kv. omtrent smeltet Smør, til det er tykt og hvidt - det kan ikke let røres for længe -, lidt Citrondraaber og finthakkede bitre Mandler samt en god Pægl Mælk røres godt deri; et Bagepulver blandes med 1 Pd. Mel og røres i det øvrige, og tilsidst de stift piskede Hvider. Det hældes nu i en smurt Form og bages straks 1 Time.

Sandkage I.

¼ Pd. Sukker røres med 8 Æggeblommer; naar de er hvide røres ved at drysse det igennem en Sigte ¼ Pd. Mel deri, derpaa røres ¼ Pd. smeltet, men dog ikke varmt Smør forsigtig i, tilsidst de piskede Hvider; kommes i en med Smør og stødt Brød bestrøet Form; bages 1 Time.

Sandkage II.

½ Pd. Smør smeltes, klares og røres hvidt med ½ Pd. Sukker, derpaa 6 Æggeblommer, lidt hakket Citronskal, tilsidst ½ Pd.. ungarsk Mel, de piskede Hvider røres forsigtig i, kommes i en smurt Form og bages ved jævn Varme.

Butterdejg.

1 Pund Mel, 1 Spiseskefuld Eddike, 1 Pund Smør, 1 Pægl Vand. Smørret skæres i flade Skiver og kommes derpaa i iskoldt Vand; derpaa trykkes det af i et rent Klæde. Melet lægges paa Brædtet og heri gnides en lille Del af Smørret (¼ Pd.), til det bliver helt fint. Vandet, som ligeledes maa være saa koldt som muligt, røres i, og det hele æltes rigtig godt sammen, derpaa udrulles det paa Brædtet til en Firkant, Resten af Smørret lægges paa og det sammenlægges i 4 Dele, udrulles atter og saa fremdeles 3 Gange, men for hver Gang maa Dejgen helst ligge ½ Time eller mere og helst paa Is, ellers paa et koldt Sted, og man maa stadig lægge den sammen paa samme Side, da den ellers til Postejer og lignende ikke vil hæve ens; Butterdejg skal i det hele behandles saa koldt som muligt, og Ovnen maa være meget varm. Der kan laves mange forskellige, baade smaa og store Kager og Kringler af butterdejg, men de skal helst spises friske.

Hvide Nødder.

½ Pd. Smør, ½ Pd. Sukker, ¾ Pd. Mel, 12 Kv. stødte Mandler, 4 Æggeblommer og lidt Vanille æltes og trilles til en Pølse, skæres af paa skraa og bages lysebrune.

Thekringler.

1½ Pd. Mel æltes med 1½ Pægl Fløde eller sød Mælk samt ¾ Pd. Margarine, Kardemomme, 1 Spiseskefuld Sukker og gær; man laver heraf smaa kringler og bager dem lysebrune ved god Varme.

Vanillekranse.

1 Pd. Mel, ½ Pd. Sukker, ½ Pd. Margarine, stødt Vanille for 5 Øre samt et Æg og 1 à 2 Spiseskefulde Vand æltes godt sammen; dannes til smaa Kranse, der bages ved stærk Varme. Man kan trykke Dejgen igennem en Kagesprøjte.

Pebernødder.

1 Pd. Mel æltes med ½ Pd. Sirup, ½ Pd. Sukker, 2 Æg, 1 Theskefuld Hjortetaksalt, 10 Kv. Svinefedt samt Allehaande, Nelliker og Kanel efter Smag. Dejgen udtrilles og skæres af til Pebernødder.

Marengs med Chokolade.

2 Æggehvider piskes meget stift og derefter piskes forsigtig en lille Kop Sukker og halvt saa megen reven Chokolade samt en Spiseskefuld Eddike deri. Kagerne sættes paa en velsmurt Plade og bages ved meget langsom Varme; naar de er gennemtørrede og sidder løse paa Pladen, er de færdige.

Kræmmerhuse.

4 Æggehvider piskes til stiv Skum; de røres med 2 smaa Kopper Melis og 10 Citrondraaber og siden med en lille Kop Mel - 2/3 Hvedemel og 1/3 Kartoffelmel -, tilsidst røres Blommerne i. Kagerne sættes i smaa Klatter paa en velsmurt Plade og bredes ud; de bages lyse ved jævn Varme. Efterhaanden som man tager dem af Pladen, formes de saa hurtigt som muligt til Kræmmerhuse, mens de er varme, da de ellers brækker i Stykker. Hver Gang, før man sætter ny Kager paa Pladen, maa den gnides af med rent Papir og smøres paany samt afkøles, dette sker hurtigt ved at hælde koldt Vand paa Bagsiden af Pladen. - De fyldes med Flødeskum.

Brune Kager (billige).

4 Pd. Sirup varmes i en Gryde samt 1 Pd. Margarine. 5 Theskefulde Potaske udrøres i lidt Øl og kommes i; rigelig stødte Nelliker, Allehaande, Kanel, Kardemomme, Pommerantsskal og finthakkede, bitre Mandler blandes i 5 Pd. Mel; dette røres i den varme Sirup og arbejdes stærkt til det hele er udrørt. Dejgen skal helst lægges 14 Dage à 3 Uger før den skal bages; den rulles da tyndt ud, afstikkes med et Glas eller skæres paa skraa i aflange Firkanter; midt paa hver Kage lægges en flækket Mandel, der trykkes godt fast. Dejgen kan gemmes længe, saa man behøver ikke at bage alle Kagerne paa en Gang; de skal staa i en tillukket Daase, da de ellers paa et Øjeblik kan blive bløde.

Smaa Kanelkager.

4 Æg røres godt med Sukker, derpaa blandes 1 Pd. Mel i, det æltes da med 1 Pd. koldt Smør, indtil det slipper Hænderne. Derpaa behandles Dejgen som til Butterdejg, rulles da ud i ikke for tynde Plader, stikkes af med et Glas, smøres med Æg og bestrøes med Sukker og Kanel. De bages lysebrune.

Dessertkager.

5 Æggeblommer røres med 25 Kv. Sukker, 25 Kv. Mel og tilsidst de piskede Hvider, sættes paa Pladen med en Ske.

Kaffebrød II.

1 Pd. Mel, ½ Pd. Smør, 3 Spiseskefulde Fløde, 3 Spiseskefulde Rom, 3 hele Æg og 3 Æggeblommer æltes sammen til en Dejg, denne rulles ikke for tyndt ud og spredes paa Pladen, bestrøes godt med Sukker og bages ved jævn Varme; imedens den er varm, skæres den i langagtige skraa Stykker.

Æggehvidekager.

½ Pd. Smør røres hvidt med ½ Pd. Sukker og ½ Pd. Mel samt 10 Kv. Kartoffelmel, tilsidst 8 piskede Hvider. Sættes paa Pladen i smaa Klatter, bestrøes med hakkede Mandler og bages lyse.

Fedtmakroner.

1¼ Pd. Mel, ¼ Pd. Fedt, 1 Pd. Sukker, 25 Kv. Smør, 2 Theskefulde Hjortetaksalt, lidt Vanille og 2 Æg æltes og rulles ud til smaa runde Kager.

Kræmmerhuse.

¼ Pd. Smør lunkes (ikke smeltes) og røres hvidt, derpaa røres det med ¼ Pd. Sukker, ¼ Pd. Mel og tilsidst 5 piskede Hvider. Dejgen smøres ud paa Pladen, bages lysegul, skæres medens den er varm hurtig i Firkanter og dannes til Kræmmerhuse. De fyldes ved Anretningen med Flødeskum.

Smaa Sandkager.

½ Pd. Smør røres hvidt med ½ Pd. Sukker, ¼ Pd. Mel og ¼ Pd. Puddermel og derpaa med 3 Æg. Naar det er vel rørt, sættes det paa Pladen med en Ske - langt fra hinanden.

Kanelkager.

3 Æg røres med ½ Pd. Melis, 2 Theskefulde Kanel, 1 Theskefuld Nelliker, 1 Theskefuld Hjortetaksalt og ½ Pd. Mel, sættes paa Pladen med en Ske og bages ved god Varme.

Mandelstænger.

En Pægl smeltet Smør røres hvidt med ½ Pd. Sukker; derpaa med 5 Æg - et ad Gangen, 75 Kv. søde Mandler, som er stødte fint, og 1 Pd. Mel. Det smøres ud paa Pladen, bages ved god Varme og skæres i Stænger.

Marengser.

10 Æggehvider piskes til haardt Skum, derpaa røres med Forsigtighed 1¼ Pd. fint, tørt Melis. Massen kommes i en Kagesprøjte med en lang, smal Tud og sprøjtes derpaa som smaa Toppe ud paa Pladen, bages ved meget langsom Varme, helst staa Natten over, da de ikke maa blive gule, men skal kun tørres. Naar de med Lethed lader sig skyde af Pladen, er de færdige. Bruges især til Cremis. De kan ogsaa sættes paa Pladen med en Ske.

Portugisere.

½ Pd. Smør og ½ Pd. Sukker røres hvidt, derpaa røres det med 4 Æg og tilsidst ½ Pd. Mel, sættes langt fra hinanden i smaa Klatter og en halv Mandel lægges paa hver.


Husmoderens Haandbog