Husmoderens Haandbog

Billige Retter.

Supper
  do. søde
Mælkeretter
Brød- og Melboller
Fisk
Sauce
Kødretter
Grøntsager
Æggeretter og Pandekager
Buddinger
Kompot og salat


Supper og Grød.

Klar Suppe.

Kødet, som man vil benytte til Suppe, vaskes godt i flere Hold Vand. Man skærer det bedste Kød fra til Boller og sætter det øvrige over Ilden i koldt Vand, da Suppen derved bliver mere kraftig; sætter man derimod Pris paa, at Kødet bliver saa saftigt som mulig og maaske har andet til Hjælp til Suppen, sætter man Kødet over Ilden i kogende Vand. Naar det koger, skummes Suppen godt, og naar den er afskummet, kommes en Suppevisk, hele, rengjorte Rødder, lidt salt samt 5-6 hele Peberkorn deri. Naar Rødderne er møre, tages de op, skæres i Stykker og holdes varme, indtil de skal bruges. Suppen skal koge smaat ca. 3 Timer (er Kødet gammelt, maa det koge lidt længere), koger den meget stærkt, bliver den ikke saa klar. Naar Kødet er taget op, sies Suppen forsigtig, saa det sidste Bundfald ikke kommer igennem Sigten. Man regner 1 Pd. Suppekød til hver Person, men Suppen kan bliver rigtig god med halv saa meget.

Brun Suppe I.

1 Pund Oksekød og et Par Skiver mager Skinke skæres i smaa Firkanter og brunes i Margarine eller Fedt sammen med nogle ituskaarne Løg, 7-8 hele Peberkorn og 2 Laurbærblade. Naar det er brunt, tilsættes 1½ Pot kogende Vand, og det hele koger nu sammen 1½ Time; derefter sies Suppen og 1 Pot tynd Suppe tilsættes; naar det atter koger, kommes smaatskaarne Gulerødder og Selleri samt et Par Porrer i og koger til de er møre, Suppen tilsættes lidt Salt og Sukker, ganske lidt Paprika og en Spiseskefuld Vin eller Rom. Fiskeboller eller Kødboller kunne sættes paa Suppen. Vil man ikke have Boller paa Suppen, kan man brune Mel og Margarine i Gryden, spæde det op med Suppe, saa den bliver jævn og ved Anretning komme kogt Makaroni paa. - Til 5 Personer.

(Kødet, som Suppen er kogt paa, kan bruges til Lobescowes eller sammen med andet Kød til Gullasch.)

Brun Suppe II.

Sener og Skank brunes i en Gryde eller i Ovnen med Rødder, Løg og en Haandfuld helt Peber. Skanken maa hugges smaat. Naar det er brunt, hældes kogende Vand paa, Salt tilsættes og suppen koger, til al Kraft er kogt af Benene. Lidt soya kan tilsættes. Er Suppen kraftig, behøves ingen Vin. Suppen sies, og serveres som klar, brun Suppe med Æggestand eller Fiskeboller, smaa Kødboller og Asparges kan ogsaa anvendes.

Hvid suppe.

2 Spiseskefuld Hvedemel bages i Margarine og spædes med en halv Pot sød Mælk og 3 Potter Kalve- eller Oksebouillon og koger op. Suppen krydres med Salt, ganske lidt Sukker og stødt, hvid Peber. 35 Kv. Nudler, kogt i Vand med Salt, lægges i Terrinen og Suppen hældes over; om man vil, kan man legere den med et Par Æggeblommer, rørt ud i en Skefuld Fløde. Til 8 à 10 Personer.

Kartoffelsuppe.

Nogle Skiver Skinke skæres i smaa Stykker, svitses i en Gryde tilligemed et Par ituskaarne Løg, derefter spædes Vand paa, eller om man har lidt tynd Suppe til Hjælp, det koger nu 1 Time og sies derefter af. Man kommer lidt Smør eller Fedt i Gryden, svitser skrællede Kartofler, skaaret i Skiver, deri og hælder derpaa noget af Suppen over, hvori de koges møre, derefter stødes de i Stykker og gnides gennem et Dørslag eller en Sigte sammen med den øvrige Suppe, hældes i Gryden tilligemed en Pot Mælk. I lidt af Mælken udrører man en lille Smule Kartoffelmel, som kommes i, naar det koger, for at Suppen kan blive passende jævn, den krydres med Salt og hvid Peber, og spises med eller uden bagt Rugbrød. (Har man Suppegrønt, giver det en god Smag at koge en Suppevisk sammen med Skinken). Man kan i Stedet for Kartoffelmel komme lidt Sagogryn i, men det maa da koge sammen en halv Time.

Grønærtesuppe.

Denne Suppe kan blive velsmagende, selv om den kun er kogt paa en lille røget Svineskank. Skanken lægges i Blød i koldt Vand, Dagen før Suppen skal koges, den sættes da over Ilden i koldt Vand; naar det koger, skummes Suppen, og Skanken koger et Par Timer.

Et halvt Fad Ærter pilles, og Bælgene sættes over Ilden med Vand, Salt og lidt Soda, efter at de først med en Kniv er befriet fra Blomsten og skyllede; de koges nu saa længe, til Bælgkødet kan gnides fra Skallen, saa hældes de op i et Dørslag og gnides med en Ske igennem dette, man skyller stadig Suppe igennem, for at faa Skallerne rent fra. Nu kommer man lidt Suppefedt i Gryden og bager 2 Skefulde Mel af deri, spæder op med Skinkesuppen og det Vand, som Bælgene er kogt i, der kommes en Suppevisk paa Suppen samt de skyllede Ærter og Gullerødder skaaret i Skiver, som koges til de er møre; hakket Persille kommes paa. Spises med bagt Rugbrød.

Man kan til Efterret tage Pandekager og gemme Skinken til Skinkebudding.

Kraasesuppe.

Til Kraasemaden henhører: Hals, det yderste Led af Vingerne, Hjærte, Lever og Kraase samt Hoved og Fødder. Paa Fødderne skænkes kogende Vand, den gule Hinde flaaes af og Kløerne afbrækkes; Hovedet flækkes og renses, Hjærnen og Øjnene tages ud, Tungen skrabes og Næbet hugges af; Kraasen flækkes og rengøres og den hvide Hud skæres af; det hele skylles godt og sættes over Ilden for at koges. Naar Suppen har afskummet, kommes en Suppevisk paa, og Suppen koger en god Time, derefter sies den og koger da med smaat skaarne Rødder, Svedsker og skrællede, ituskaarne Æbler indtil de er møre. Kraasemaden holdes imens varm og spises til Suppen, som tillaves med Eddike og Sukker efter Smag, og herpaa kommes Melboller, kogt i Vand. Man kan ogsaa spise Kraaserne efter Suppen med en eller anden Sauce til. 3 Gaase- eller 4 Andekraaser beregnes til ca. 6 Personer.

Kraaserne sættes over Ilden med 2½ à 3 Potter Vand.

Aalesuppe.

3 Potter Vand sættes over Ilden med 2 Pd. flaaede og ituskaarne Aal. Har man Kødsuppe, tages lidt i Stedet for noget af Vandet. Naar Suppen er skummet, kommes Rødder og en Suppevisk paa; Aalene tages op, naar de er møre, og ligeledes Rødderne; Suppen sies og jævnes med lidt hvedemel, bagt i Margarine og spædt op med Suppen; derefter koger den lidt med nogle ituskaarne Æbler og Svedsker, tillaves med Eddike, Sukker, Peber og Salt, og Melboller, kogt i Vand, kommes paa. Til 8 à 10 Personer.

Juliennesuppe.

2 Løg pilles og skæres fint i Strimler; Rødder skæres smaat i lige lange Stykker; dette brunes i en Gryde i Margarine tilligemed lidt Sukker og Salt; naar det er brunet, kommes 3 Potter tynd Kødsuppe i Gryden og koger 1 Kvarter og skummes godt. Har man Kørvel, kan man hakke lidt fint og komme i Suppen, og den koger da, til det hele er mørt. Serveres med bagt Franskbrød. Til ca. 8 Personer.

Karrysuppe.

Til denne Suppe kan godt anvendes tynd Sparesuppe eller Suppe af Kalvekød, kogt med en Suppevisk; man jævner Suppen med Ris, kogte i den til de er møre men hele. Salt og Karry tilsættes efter Smag. Som Efterret kan man tage Pandekager. Vil man derimod have Kødet som Efterret, kan man hertil lave en Sauce af Mel, bagt i Margarine, spædt op med Suppe og tillavet med lidt Ribssaft, Sukker, Salt og ituskaarne Asier.

Risen kan ogsaa koges med Rosiner, formes og gives som Grød til Suppen, der da jævnes med Flormel, opbagt med Suppen og tilsat Karry efter Smag.

Grøn Søbekaal.

Lidt salt Svineryg og et lille Stykke Flæsk sættes over Ilden i 2 à 3 Potter koldt Vand. Naar det koger, skummes det godt og koger 1½ Time; Saltmaden tages derpaa op og holdes varm, hvis den skal spises til eller efter Kaalen. Suppen sies, og derefter kommes noget af den i Gryden, hvori koges skrællede, ituskaarne Kartofler. Kaalen, som maa hakkes fint tilligemed nogle Porreblade eller et Par pillede Løg blandes med 2 Skefulde Hvedemel, røres derefter ud i koldt Vand og kommes i Gryden naar Kartoflerne omtrent er møre, og koger et Kvarter derefter opspædt med den øvrige Suppe, saa den bliver passende jævn - ikke for tyk. Man kan ogsaa komme smaa Kødboller paa Kaalen og servere brunede Kartofler til den tillige med Flæsket, men da koges ingen Kartofler i Kaalen. Til ca. 8 Personer.

Skinkesuppe.

Den salte Suppe af røget Flæsk finder god Anvendelse tillavet som Kraasesuppe.(Se denne). Suppen maa ikke være for salt.

Gule Ærter.

1 Pd. gode Kogeærter sættes i Blød med rigeligt Vand over, Dagen før de skal bruges. 2 Pd. Saltmad som har staaet i Vand fra Dagen før, sættes over Ilden med 2 Potter Vand for at koges; Ærterne sættes over Ilden og koger i det Vand, som de har staaet i Blød i; de koges med lidt Natron eller Soda og 2 ituskaarne Løg ved svag Varme under Laag, indtil de er møre; man maa jævnlig dreje Gryden, ryste den og se efter, at Vandet ikke svinder helt bort, saa Ærterne brænder paa, man maa ikke gærne røre i Ærterne, medens de koges, da de derved lettere siden brænder paa. Naar Kødet er kogt, tages det op og en Del af Suppen hældes op; i den tilbageblevne Suppe koges Selleri og skrællede Æbler skaaret i smaa Firkanter (har man ikke det, kan man komme ituskaarne skrællede Kartofler i) og en Suppevisk. Naar de er møre, sies Ærterne - som først maa være tværet ud og spædt med lidt Suppe - igennem et Dørslag over i Suppegryden og overhældes tilsidst med den øvrige Suppe - og Vand, om behøves - for at faa Mosen helt fra Skallerne; Ærterne maa ikke være for tykke, da de altid bliver tykkere, naar de kommer op i Tallerkener; det hele faar et Opkog, lidt stødt Peber og Salt kommes deri efter Smag. Til ca. 8 Personer.

Hvidkaalssuppe I.

Denne Suppe koges paa sprængt Lammmekød, men man kan ogsaa koge den paa rigtig Saltmad - Svineryg eller Flæsk - Kødet sættes paa Ilden og koges; et Hvidkaalshoved skæres i Stykker tilligemed et Par Løg og koges under Laag med lidt Vand og nogle hele Peberkorn; efterhaanden kommes lidt af Suppen over paa Kaalen; naar den omtrent er mør, kommer man ituskaarne Gulerødder og Kartofler i; naar det hele er kogt, hældes den øvrige Suppe over paa Kaalen, og den serveres. Om man vil, kan man ogsaa sætte Kødboller paa denne Suppe.

Hvidkaalssuppe II.

Et stort Hvidkaalshoved skæres i fine Strimler tillige med 2 pillede Løg og brunes i Margarine eller Klaret i en Gryde; naar den er brun, hældes Suppe over, og 2 Laurbærblade samt 6-7 hele Peberkorn kommes i, Suppen koger derefter 1 Time; da kommes skrællede ituskaarne Kartofler paa, og naar det hele er mørt, anrettes Suppen. Til ca. 8 Personer.

Suppe paa Saltmad.

Kødet og Flæsket, som skal bruges til Suppen, maa Dagen før sættes i Blød i koldt Vand, og dette maa fornyes et Par Gange. Kødet sættes over Ilden, og der hældes saa meget Vand paa, at dette staar ca. 3 Tommer over Kødet; naar Suppen koger, skummes den omhyggeligt, og koger stadig, til Kødet er mørt; det tages da op, Suppen sies, og Fedtet skummes af, og den sættes atter over Ilden med ituskaarne Supperødder og skræIlede Kartofler samt Ris- eller grove Byggryn. Suppen koges, til det hele er mørt, og jævnes med lidt Hvedemel, rørt ud i Fedt. Man kan i Stedet for at jævne Suppen med Gryn og Mel, lade den være klar og komme Melboller, som først er kogt i Vand med Salt, oven paa den, men da maa Rødderne koges hele sammen med Kødet, før Suppen sies.

Hønsekødsuppe.

En Høne sættes over Ilden med 2½ Pot Vand og Salt; naar Suppen er skummet, kommer man forskellige Supperødder i at koge tillige med en Suppevisk; har man ikke sidstnævnte, kommer man 2 pillede Løg i. Naar Rødderne og Hønen er møre, tages de op; Rødderne pudses af, skæres i Stykker og kommes i Terrinen, hvor de holdes varme; Suppen sies og Sættes atter over Ilden; Melboller, kogt i Vand med Salt, kommes over i Suppen, og naar de flyder ovenpaa, serveres den. Til ca. 7 Personer.


Søde Supper.

Til daglig sød Suppe kan man godt, for at spare paa Saften, komme lidt Rødbedesaft i; den giver en frisk syrlig Smag og smuk Farve. Appelsinskaller kan ogsaa anvendes i Stedet for Citron; man kan tørre dem eller skære det gule uden af, og lægge det ned med Sukker, eller sætte det paa Rom, hvori det holder sig friskt.

Tørret Frugt kan ogsaa bruges til forskellige søde Supper.

Hvid Sagosuppe.

3 Potter Vand sættes over Ilden med et Stykke Kanel og Citronskal, naar det koger, drysses under stadig Omrøren 30 Kvint Sagogryn og en Kop Rosiner deri. 2 Æggeblommer røres med 2 Skefulde Sukker i Terrinen; Hviderne piskes meget stift og kommes derefter i Terrinen og omrøres med Blommerne, og det hele røres, nu med mere Sukker, indtil det bliver tykt og hvidt; lidt Sherry eller Rom kommes i. Naar Suppen er jævn, og Grynene klare, hældes den under stadig Omrøren i Terrinen og serveres; om man vil, kan man kort før komme nogle Skiver af den skrællede Citron i Suppen. (Man kan godt benytte Hviderne, hvorved man sparer Æg, blot det hele bliver rørt stærkt med rigeligt Sukker.) Til ca. 8 Personer.

Rød Sagosuppe.

Denne Suppe koges som ovenstaaende, men med lidt flere Gryn, og tillaves med Saft i Stedet for med Æg; heri kommes foruden Rosiner ogsaa Svedsker og, om man har, skrællede Æblestykker og et Stykke Kanel.

Ris-, Byg- og Perlegrynssuppe.

Disse Supper tillaves som rød Sagosuppe, men Grynene skal koge noget længere. Perlegryn - hele Byggryn - sættes i Blød Dagen før og koger i 3 Timer; disse Gryn er ogsaa udmærket til Vælling, kogt i Mælk.

Rød Havresuppe.

2 Kopper Avenagryn koger 2 Timer i 3 Potter Vand med et Stykke Kanel; derefter røres det gennem en Sigte; de tilbageblevne Gryn overhældes med kogende Vand og røres omkring - for at alt Melstoffet kan komme af dem - Indtil Suppen er passende jævn; den tillaves med Saft og Sukker.

Hvid Havresuppe.

Denne suppe koges som ovenanført, men med mindre Vand, da den afsiede Suppe skal være meget tyk; den fortyndes med sød eller skummet Mælk, som hældes gennem Sigten over Grynene. Suppen tillaves med lidt Sukker og faar et Opkog med hakkede, søde Mandler og Rosiner kogt i Vand; dette hældes ned i Suppen.

Æblesuppe.

Til denne Suppe kan anvendes Skrælling og Kærnehus af Æbler, som man tidt faar meget af, naar man laver Æblegrød eller Æblekage, men Æblerne maa da, før de skrælles, tørres godt af, og Blomst og Stilk skæres fra (har man ikke nok Affald, kommer man nogle ituskaarne Æbler i til); det hele koges nu med et Stykke Kanel i Time med 3 Potter Vand; naar det er mørt, trykkes det igennem Sigten, hældes i Gryden og faar et Opkog. Den tillaves med Sukker og, om man vil, lidt Vin; jævnes med Kartoffelmel og serveres med bagt Franskbrød eller Tvebakker; man kan ogsaa jævne Suppen med stødt Tvebak og servere Flødeskum til. Til ca. 6 Personer.

Af 1 Pund tørrede Æbler kan man faa en lignende Portion; men de maa - Dagen før de skal bruges - sættes i Blød i rigelig Vand.

Kirsebærsuppe.

Af 1½ Pund Kirsebær tages en lille Tallerkenfuld af de bedste fra, og Stenene stikkes ud; de knuses og koges i 3 Potter Vand, sammen med alle Bærrene i ½ Time; sies derpaa af, og Suppen kommes i Gryden og koger lidt med Kanel, Citron og de udstukne Bær. Suppen tillaves med Sukker, jævnes med Kartoffelmel og anrettes med smaa Brød- eller Melboller, som først maa koges i Salt og Vand, eller bagt Franskbrød. Til ca. 8 Personer.

Koges ogsaa af tørrede Kirsebær, som stødes og afkoges hvorefter den sies. Skummet, som samler sig paa den afsiede Suppe, maa aftages, ellers bliver Suppen mindre klar.

Hyldebærsuppe.

1 Pund Hyldebær koges i 1½ Pot Vand sammen med 2 ituskaarne gode Æbler, som Blomst og Stilk maa være skaarne fra. Naar Bær og Æbler er fuldstændig møre, hældes det hele igennem Sigten, Bærrene trykkes godt af, og man hælder atter noget af Suppen over dem for at faa Saften rent af. Suppen hældes atter i Gryden, koger lidt med Kanel og Nelliker, sødes med Sukker og jævnes med Kartoffelmel. Serveres med bagt Brød, Boller eller Tvebakker. Til ca. 5 Personer.

Blaabær- og Solbærsuppe tillaves paa samme Maade, men heri koges ikke Æbler; i Stedet for at koge Æbler sammen med Hyldebærrene kan man koge skrællede Æblestykker i Suppen, naar den er afsiet.

Rabarbersuppe.

Rabarberstilkene vaskes, skæres i Stykker og sættes over Ilden i en Gryde med saa meget Vand, at det staar lidt over dem; naar de er møre, hældes de over Sigten, Suppen hældes atter i Gryden og koger lidt med et Stykke Kanel og Citronskal, tilsættes Sukker og jævnes med Kartoffelmel; serveres med Tvebakker.

Stikkelsbærsuppe.

tillaves paa samme Maade; man piller og skyller grønne Stikkelsbær og koger dem med lidt mere Vand end man bruger til Rabarber - denne Suppe kræver knap saa meget Sukker som Rabarbersuppe.

Øllebrød.

Man skærer Brødet smaat og sætter det i Blød i Vand Aftenen før det skal bruges. Det sættes da paa Ilden og koges, tværes ud med en Ske, fortyndes med Øl, koges derefter op og tillaves med Sukker. Om man vil, kan man før Anretningen lade Øllebrødet gaa gennem et Dørslag. Serveres med Flødeskum eller Mælk. - Vil man have tykt Øllebrød, kommer man Øllet i Grøden, naar man sætter den over Ilden; naar den koger godt, tages den af Ilden, Sukker kommes i med saa lidt Omrøren som mulig; Gryden Staar tildækket et Kvarter før Anretningen. Spises med Mælk eller Fløde.

Brødsuppe.

Brødet sættes i Blød som til Øllebrød, koger til det er jævnt og røres derefter igennem en Sigte, spædes med kogende Vand, som røres igennem den tilbageblevne Masse i Sigten for at faa Melstoffet rent fra Skallerne. Den afsiede Suppe koger nu lidt med Kanel og Citron og, om man vil, nogle Rosiner; tillaves med Sukker, Saft eller Vin. Flødeskum. serveres til eller omrøres med Suppen i Terrinen.

Norsk Øllebrød.

2 Spiseskefuld Hvedemel røres ud lidt efter lidt med 1 Pot Øl og kommer deri 2 Potter Mælk, et Stykke Kanel og Sukker efter Smag samt - om man vil - lidt Rom; Gryden sættes over Ilden, og der maa stadig piskes eller røres i Suppen indtil den koger. Serveres med bagt Rugbrød. - Til ca. 8 Personer.

Chokoladesuppe I.

2½ Pot Mælk, ¼ Pd. Chokolade og 12 Kv. Mel. Melet brunes smukt lysebrunt paa Panden og røres ud i lidt af Mælken. Dette tilsættes, naar Chokoladen i den øvrige Mælk er udkogt. Spises med smaa Tvebakker.

Chokoladesuppe II.

2 Potter Mælk og lidt Citronskal sættes over Ilden; ½ Pd. Chokolade rives og røres ud i 3 Æggeblommer og 2 Pægle Fløde eller Mælk; denne Blanding hældes i den kogende Mælk under stadig Omrøren, indtil det hele atter koger. Suppen tillaves med Sukker efter Smag og jævnes med lidt Kartoffelmel. Hertil smaa Tvebakker. - Til ca. 6 Personer.

Romsuppe.

3 Potter Mælk koges med 1 Spiseskefuld Hvede- eller Sagomel. 2 Æggeblommer røres med Sukker i Terrinen og fortyndes med ½ Pægl Rom. Naar mælken koger, hældes den under stadig Omrøren op i Terrinen. Hertil smaa Tvebakker.

Rabarbergrød.

Rabarberstilkene vaskes og skæres i Stykker og koges i en Gryde med Kanel og Citron, eller, om man vil, Vanille, og med Vand, der staar godt over Stilkene; naar de er møre, sies Suppen igennem en Sigte hældes atter i Gryden, koges og skummes, sødes med Sukker og jævnes med Kartoffel- og Sagomel, 12-13 Kvint til 1 Pot Saft. (Rabarbergrød fordrer ligesom Rabarbersuppe meget Sukker). Serveres med Strøsukker, Fløde eller Mælk.

Stikkelsbærgrød.

Smaa grønne Stikkelsbær pilles og skylles, koges med Vand, som staar rigelig over Bærrene samt Vanille eller Kanel og Citron; tilsættes 6 Kvint Sagomel til 1 Pot Bær. Naar Stikkelsbærrene bliver større, koges de, afsies og tillaves som Rabarber med ½ Pd. Kartoffelmel til 4 Potter Saft.

Rødgrød.

Ribs giver den smukkeste Farve til Rødgrød, men den bliver mere velsmagende, naar man blander Ribs, Hindbær og Solbær sammen; man skal ikke tillave Frugtgrød alt for sød. da den derved taber noget af sin friske syrlige Frugtsmag, men derimod ved Anretningen bruge lidt rigeligere Strøsukker.

En stor Tallerken Ribs koges, efter at være skyllet godt, med 2 Potter Vand, et Stykke Kanel, Citronskal eller Vanille; naar de er aldeles udkogte, hældes de igennem en Sigte, og Saften trykkes rent af. Krydderierne tages op af Sigten, skylles og kommes i Saften, som atter sættes paa Ilden, sødes og jævnes med 1/3 Pd. Kartoffelmel eller Sagomel til 3 Potter Saft. - Kartoffelmel giver den klareste Grød, men ved Brugen af dette maa man passe, at Grøden ikke staar og koger, da den derved bliver, lang og sejg; Gryden maa strax af Ilden, naar Grøden begynder at blære op. I denne Grød kan man komme skoldede, skaarne, søde Mandler; den hældes op i vædede Skaale og strøes ovenpaa med ganske lidt Melis for ikke at trække Skind. - Serveres med Strøsukker, Fløde eller Mælk.

Hvidgrød.

Rismel udrøres lidt efter lidt med 2 Potter Kærnemælk; det sættes over Ilden med Korender, Citronskal, 2 Spiseskefulde Sukker og lidt skoldede, hakkede Mandler og koges til en almindelig stiv Grød; hældes op og spises som Rødgrød med Fløde.

Æblegrød.

Æblerne skrælles, skæres i Stykker og befries for Kærnehusene og koges med et Stykke Kanel eller Vanille skaaret i smaa Stykker og med lidt Vand; de koger uden Omrøren under Laag til de er møre, røres da stærkt, tillaves med Sukker og hældes op; hvis Frugten er meget saftig, kan det ske, at Grøden bliver for tynd, men den kan da jævnes med en lille Smule Kartoffelmel.

Koldskaal.

2 Potter Hvidtøl hældes i Terrinen, hvori kommes et Stykke Citronskal; det staar tildækket et Par Timer og sødes efter Smag. Kort før Anretningen lægger man nogle Rugtvebakker i Terrinen, eller man kan servere almindelige smaa Tvebakker til.

Oplagt Mælk.

Nymalket Mælk sættes i et stort Fad i Nærheden af Varmen, og lidt kogende Vand hældes i. Naar Mælken er tyk, skummes Fløden af og piskes, Mælken lægges i Skiver op i en Sigte, for at Vallen kan løbe af; derefter vendes den oplagte Mælk om paa et fladt Fad, og den piskede Fløde hældes over den. Serveres med Strøsukker og Fløde eller sød Mælk.

Tykmælk.

Sød Mælk hældes op i Tallerkener for at blive tyk; jo hurtigere dette kan ske, jo mere velsmagende bliver Mælken . Før man hælder Mælken op, kan man i hver Tallerken komme en Skefuld Kærnemælk eller sur Fløde, hvorved Mælken hurtigere bliver tyk. Spises med revet Rugbrød og Strøsukker over.

Risvælling.

1 Kop Risgryn skylles og overholdes med kogende Vand, hvori de staa, til Vandet er afkølet, og koges derefter 1½ Time i 2½ Pot Mælk; lidt Salt kommes i og Vællingen serveres med Sukker og Kanel.


Mælkeretter.

Naar man skal koge Mælkemad, skal man altid bruge en tyk emailleret jærngryde og ikke en Kasserolle, da disse er for tynde, og Maden derved let brænder paa. Før man skal koge Mælkemad, bør man altid smøre Gryden godt indeni med en Flæskesvær; skulde det alligevel ske, at Maden brænder paa, hældes den straks over i en anden Gryde uden først at røre om, og man kommer ½ Snaps Brændevin i; det vil til Dels tage den brændte Smag. Jo federe Mælken er, des mindre Fare er der for, at den brænder paa, men derfor maa man røre jævnlig i skummet Mælk, indtil den koger. Man kommer ikke Salt i Mælkemaden, før den er kogt færdig.

Havrevælling.

2 Kopper knuste Avena-Havregryn drysses under Omrøren i 3 Potter kogende Mælk og koger 2 Timer, tilsættes Salt og serveres med syltede Solbær og Ribs, blandet eller en af Delene for sig. Til ca. 8 Personer.

Perlegrynsvælling.

1 Kop Perlegryn (hele Byggryn) skylles og sættes i Blød i kogende Vand, og staar til næste Dag deri; de hældes da i 3 Potter kogende Mælk og koges under jævnlig Omrøren i 3 Timer; serveres med Sukker og Kanel. Til ca. 6 Personer.

Melvælling.

En god Kop Rismel - eller Kartoffel- og Hvedemel, halvt af hver - røres ud i en Del af 3 Potter Mælk; den øvrige sættes over Ilden; naar den koger rører man Meljævning deri, og den koger i 10 Minutter. Om man vil, kan man komme skoldede hakkede Mandler i og et Par piskede Æg. Vællingen skal være tyk. Serveres med Saft, Sukker og Kanel. Til ca. 7 Personer.

Mælkesuppe med Æggeboller.

4 Æggehvider piskes stive, og deri blandes 4 Skefulde stødt Melis, 1 Skefuld Kartoffelmel og lidt stødte Mandler. 3½ Pot Mælk sættes over Ilden; naar den koger, sætter man med en Ske Boller paa af Æggehviden, koger dem nogle Minutter og vender dem forsigtig under Kogningen; de tages op, og man vedbliver paa samme Maade, indtil det hele er kogt til Boller. De 4 Æggeblommer røres med en Skefuld Mel og 1 lille Spiseskefuld Sukker, fortyndes med lidt af Mælken og piskes derefter i Gryden, saa Suppen bliver jævn; lidt Salt og Cognac tilsættes; Bollerne lægges deri, og Suppen serveres med Sukker og Kanel. Til ca. 10 Personer.

Byggrynsvælling.

1½ Kop fine Byggryn drysses under Omrøren i 3 Potter kogende Mælk og koger 1 Time. Skrællede Pærestykker, kogte i Vand, smager godt i denne Vælling; naar Pærerne er møre, kommes de tilligemed Vandet samt Salt i Vællingen. - Til ca. 8 Personer.

Bollemælk.

Mælk sættes over Ilden med et Stykke Kanel og lidt Sukker; naar den koger, sætter man med Spidsen af en Ske smaa Mel- eller Brødboller paa; lidt Salt tilsættes. 1 Pot Mælk kan man regne til 3 Personer og 8 à 10 Boller til hver Portion; en lille Smule godt Smør kommes i Terrinen før Anretningen, eller man serverer Sukker og Kanel til.

Kernemælkssuppe.

5 Spiseskefulde Rismel røres ud i 2½ Pot Kernemælk; heri kommer man en Haandfuld Rosiner, et Stykke Kanel, Citronskal og Sukker efter Smag, og - om man vil - lidt skoldede, hakkede Mandler; det sættes over Ilden og røres stadig, til det koger. Suppen maa koges indtil Rosinerne bliver møre. Man kan i Terrinen komme Flødeskum og omrøre den med Suppen, naar denne hældes op. - Til ca. 7 Personer.

Kernemælksvælling.

3 Potter Kernemælk sættes over Ilden med et Stykke Kanel og Citronskal og røres jævnlig indtil den koger; man kommer da en god Kop Gryn deri, enten Ris-, Byg- eller Boghvedegryn; den koges 1-1½ Time og tillaves med Sukker. Hertil kan ogsaa serveres Flødeskum. - Til ca. 8 Personer.

Risgrød med Mælk.

3 Kopper Risgryn skylles og overhældes med kogende Vand, hvori de skal staa, til dette er koldt; hældes derefter op i en Sigte og derfra under Omrøren i 3 Potter kogende Mælk; koger 2 Timer over svag Ild under Laag og serveres med Smør, Sukker og Kanel, Saftvand eller sødt Øl. - Til ca. 8 Personer.

Hvis man koger Grød og den bliver for stiv, skal den helst spædes med kogende Mælk; har man ikke det, da tager man kogende Vand.

Risgrød med Vand.

3 Kopper Risgryn behandles som foranført og koges 1 Time i 3 Potter Vand og under jævnlig Omrøren, derefter tilsættes lidt Salt, lidt Margarine og Rosiner. Grøden koger endnu en halv Time. Serveres med Smør, Sukker, Kanel og sød Mælk. - Til ca. 7 Personer.

Risgrød med Æbler.

3 Kopper Ris koges som foranført i Vand, 3 Pund gode Æbler skrælles, skæres i Stykker og Kærnehusene tages ud; de koges med ganske lidt Vand og saa meget Sukker som Æblerne behøver. Æblegrøden røres i Risgrøden, naar begge Dele er kogt. Serveres med Sukker og Saftvand eller Mælk. - Til ca. 10 Personer.

Boghvedegrød med Vand.

3 Kopper Boghvedegryn koges i knap 2½ Pot Vand i 2 Timer med lidt Salt og et Stykke Margarine. Man skyller en Form med Mælk, trykker Grøden fast deri og vender den paa et Fad, og rigelig smeltet Smør hældes over. Serveres med varm eller kold Fløde, men man kan ogsaa bruge sød Mælk. - Til 6-7 Personer.

Boghvedegrød med Mælk.

3 smaa Kopper Gryn koges i 2½ Pot Mælk i 1½ Time; den saltes og serveres med Sukker og Kanel samt sødt Øl eller Saftvand. Til ca. 7 Personer.

Semulegrød.

2 Kopper Semulegryn udrøres i 1½ Pot kold Mælk; 2 Potter kold Mælk sættes over Ilden, og naar den koger, hældes Jævningen under Omrøren deri. Grøden koger i 20 Minutter, og røres jævnlig; Salt tilsættes og den serveres med Smør, Sukker og Kanel, sødt Øl eller Saftvand. Til ca. 5 Personer.

Rismelsgrød.

3 smaa Kopper Rismel udrøres med lidt kold Mælk og hældes under Omrøren i 3 Potter kogende Mælk. Grøden koger en lille halv Time, Salt tilsættes og den serveres som Semulegrød. Til ca. 8 Personer.

Om man vil, kan man i denne Grød komme skoldede, hakkede Mandler.

Kartoffelmelsgrød.

Denne Grød laves og serveres som Rismelsgrød. For at undgaa, at Kartoffelmelsgrød bliver lang og sejg, maa det udrørte Kartoffelmel tilsættes Mælken før denne koger; der røres frem og tilbage i Gryden - ikke rundt - og Grøden tages af Ilden, saasnart den klarer op og koger. Et Par piskede Æg og et lille Stykke Margarine gør god Virkning.

Havregrød.

I 2 Potter kogende Mælk drysses under stadig Omrøren 2 Kopper knuste Avena-Havregryn, og koger 2 Timer; saltes og serveres med Smør, Sukker og Kanel samt Mælk. Til ca. 5 Personer.

Rugmelsgrød.

1 Pund fint Rugmel piskes i 3 Potter kogende Vand, indtil Grøden stivner; den koger derefter ½ Time under jævnlig Omrøren; saltes, serveres med Smør, Sukker og sødt Øl. Til ca. 8. Personer.

Æggegrød.

En lille Kop Hvedemel og en lille Kop Kartoffelmel røres tilligemed 3 Æggeblommer ud i lidt af 2½ Potte Mælk, den øvrige sættes over Ilden; naar den koger hældes jævningen deri under hurtig Omrøren. Grøden koger op, Salt og de piskede Hvider røres i, og den serveres strax med Smør, Sukker og Kanel, Saftvand eller sødt Øl. Til ca. 5 Personer.

Smørgrød.

1 Pund Hvedemel bages i 65 Kvt. Margarine - ikke brunes -, indtil det slipper Skeen; spædes derefter lidt efter lidt med kogende Vand, indtil Grøden faar en passende Stivhed - der vil bruges 2 à 3 Potter Vand. Grøden maa stadig omrøres og koge jævn imellem hver Gang den spædes. Grøden tilsættes Salt og anrettes med Sukker, Kanel og Saftvand.

Jordbærkoldskaal.

3 - 4 Pd. jordbær skylles, de bedste pilles fra og drysses med Sukker; Resten hældes der Vand paa, og de presses gennem en Sigte, saa der bliver 3 Potter Saftvand. Sukker kommes i efter Smag, og om man vil nogle Gitrondraaber, og tilsidst de neddryssede jordbær. Spises med smaa Tvebakker. Har man Is, lægges et lille Stykke i Terrinen.

Koldskaal af Rødvin.

1 Flaske Rødvin blandes med 3 Pot. Vand og 1 Pgl. Kirsebærsaft, Sukker efter Smag. Spises med smaa Tvebakker.

Koldskaal af Kernemælk.

5 hele Æg røres med 1¼ Pd. Sukker og spædes lidt efter lidt med 3 Pot. Kernemælk, et lille Stk. Vanille og lidt Sukker efter Smag, og, om man vil, Flødeskum. Spises med smaa Tvebakker.

Kørom.

Kold Kernemælk røres med stødt Tvebak til den er jævn, tilsættes lidt stødt Kardemomme og Kanel samt en Haandfuld kogte Korender og Sukker efter Smag. Fløde kommes i eller bydes om ved Bordet. Af revet Rugbrød kan Suppen laves paa samme Maade.


Brød- og Melboller.

Brødboller.

Et Franskbrød til 10 Øre skrælles, skæres i Stykker, lægges i Mælk og staar tildækket en Time; trykkes derefter op og bages i 10 à 15 Kvt. Margarine til det slipper Ske og Gryde. Naar Dejgen er afkølet, røres 3 à 4 hele Æg i - et ad Gangen -, lidt Salt tilsættes, og, om man vil, lidt Sukker og Kardemomme, hvis Bollerne skal bruges til Bollemælk eller søde Supper.

Hvede- og Rismelsboller.

3 Kopper Mælk sættes over Ilden med et lille Stykke Margarine; 3 Kopper Mel - halvt af hver Slags - røres ud med 2 Kopper Mælk; røres i Gryden og koges til en stiv Grød. Den hældes da op og svales lidt, røres derefter med 3 Æg og lidt Salt tilsættes; lige før Bollerne skal koges rører man 2 Spiseskefulde Hvedemel i. (Heraf bliver ca. 80 Boller). Alle Brød- og Melboller koges i Vand med Salt og kommes derefter over paa Suppen.

Rismelsboller II.

½ Pd. Rismel koges til Grød med 1½ Pot Mælk. Naar den er afsvalet røres 35 Kvint Kartoffelmel samt 3-4 Æg i. Lidt Salt tilsættes.

Bagte Boller.

En lille Kop smør smeltes og bages med 1 Kop Hvedemel; spædes med kogende Vand (1 à 2 Kopper) og røres, indtil det er godt gennembagt og slipper Ske og Gryde. Dejgen hældes derefter op i en Skaal og afkøles, lidt salt tilsættes og 2 à 3 hele Æg - et ad Gangen - røres i.

Fine Citronboller.

½ Pund skrællet Franskbrød rives fint, heri blandes 2 smaa Spiseskefulde Hvedemel; det røres og arbejdes godt med 4 à 5 hele Æg - et ad Gangen. Derefter tilsættes lidt Salt, 30 Kvt. Sukker, 35 Kvt. finthakket Nyretalg, Saften og den fintrevne Skal af en stor Citron, og det røres godt sammen.

Disse Boller bruges til Frugtsupper, men kan ogsaa anvendes som Dessert med Saftsauce, og de koges da saa store som Hønseæg.

Tyske Klumper.

Man river en stor Tallerken Kartofler - som maa være kogte Dagen forud - meget fint og omhyggeligt, thi hvis den mindste Smule Kartoffel falder af i Fadet og ikke igen samles op og trykkes igennem Rivejærnet, kan Bollerne ikke sættes pænt paa, naar de skal koges. 5 à 6 Stykker fedt Flæsk skæres i ganske smaa bitte Firkanter og steges i en Gryde ved ikke for stærk Ild, et lille Løg pilles og hakkes meget fint og kommes i Gryden, naar Flæsket omtrent er stegt - ingen af Delene maa blive mørkt brune -, dette hældes tillige med Fedtet i Gryden i de revne Kartofler og omrøres med lidt Sukker, Salt og Kardemomme; derefter tilsættes 3 à 4 hele Æg. Hvedemel røres i til en fast Dejg; hvis Kartoflerne skulde være saa tørre, at de næsten ikke kan modtage Mel, kommer man lidt Mælk i. Store Boller sættes paa kogende Vand med Salt og koger smaat. Hertil Svedske- eller Saftsauce.

Æggeboller til brun Suppe.

4 Æg piskes godt og blandes derefter med Salt, Muskat og lidt smeltet Smør. Blandingen hældes da i en smurt og strøet Form og koges som Budding, der skæres i aflange Stykker og kommes paa Suppen, naar den anrettes.


Fisk

Kogt Torsk.

Efter at Fisken er rengjort, skaaret i Stykker og vasket i flere Hold Vand, sættes den en Time i koldt Vand og kommes derefter i kogende Vand med rigelig Salt og et Par Spiseskefulde Eddike. Rognen kommes i samtidig med Fisken, Lever og Krølle nogle Minutter senere; naar Finnerne slipper, er Fisken kogt, og den tages da straks forsigtig op af Vandet. Serveres med Kartofler, rørt Sennep og smeltet Smør eller Sennepssauce.

Fisk gaar ikke saa let i Stykker, naar man koger den i en Fiskesie; i Mangel deraf paa en Tallerken - ombundet med en Serviet, saa den kan tages op af Vandet, uden at Fisken beskadiges.

Plukfisk.

Man piller Fisken fra Benene og kommer den - sammen med kogte, ituskaarne Kartofler - i en Sauce, lavet af Mel, bagt i Margarine med en Theskefuld tør Sennep og spædt op med Mælk, saa den bliver passende jævn; Salt tilsættes. Til Plukfisk kan man bruge Levninger af Klipfisk, Torsk og Gedde. I Stedet for Sennep kan man tilsætte hvid Peber. Man kan riste eller bage Franskbrødskiver i Margarine, lægge dem paa et Fad og hælde Fisken op derover.

Fiskegratin.

En Kop Mel bages i Margarine og spædes derefter med Mælk, indtil det bliver som en tynd Grød; heri kommes lidt Salt, hvid peber og 2 à 3 Æggeblommer, samt en Tallerken grofthakket Fisk, befriet for Skind og Ben, og tilsidst de piskede Hvider. Et Fad eller en Form smøres og strøes med Rasp, (tørret, stødt Brød); Gratinen hældes deri, strøes ovenpaa med Rasp og bages i Ovn en Time. Serveres i Formen med et Omeletbaand eller en Serviet omkring; spises med smeltet Smør og ristet Franskbrød.

Til Fiskeretter, hvor der skal serveres smeltet smør til, kan man godt bruge halv Margarine.

Stegt Torsk.

Til at stege benyttes smaa Torsk eller Halestykket af større; naar Fisken er renset, og Hoved, Hale og Finner er skaaret af, skæres den i passende Stykker, vaskes godt og strøes med lidt Salt, hvori den staar 2 Timer; skylles derefter og lægges paa et skraatliggende Brædt, at Vandet kan løbe af. Fisken vendes i Mel blandet med stødt Tvebak, steges i en hed Pande med Margarine og Stegefedt eller Klaret. Spises med kogte Kartofler og som Sauce, det Fisken er stegt i, og som for hver Pandefuld Fisk skrabes rent af i Sauceskaal og holdes varm. (Fisk bør altid spises af varme Tallerkener).

Flynder.

Naar Hoved og Hale er skaaret af Fisken og den er renset - Rognen bliver deri -, Flaas Rygskindet af, og Bugskindet skrabes godt. Fisken skylles i flere Hold koldt vand; skal den steges, strøes den med Salt og staar et Par Timer; skal den derimod koges, sættes den 2 Timer i koldt Vand, og den sættes derpaa over Ilden i kogende Vand med Salt og 2 Spiseskefulde Eddike.

Hvidling.

Denne Fisk er god, men den taaler ikke at gemmes, og maa derfor renses strax, efter at den er fanget; den sættes over Ilden i kogende Vand med Salt og koges som Torsk. Serveres med kogte Kartofler og smeltet Smør med Peber, Salt og lidt Citronsaft - i Mangel deraf lidt Eddike - eller med smeltet Smør og hakket Persille.

Kuller.

Kuller behandles som Torsk og Hvidling, naar den koges, men bruges ofte til Fars, da den knap er saa velsmagende.

Kogte Rødspætter.

Disse behandles som Flynder; de behøver ikke at flaas, men skrabes godt paa begge Sider. Kan lettest skrabes blaa og blanke, ved at man et Øjeblik dypper dem i kogende Vand. Serveres med kogte Kartofler, smeltet Smør med hakket Persille, eller med Persillesauce lavet af lidt Mel, bagt i Margarine og spædt med Mælk eller Fiskesuppen, den hakkede Persille kommes i og faar et Opkog, Salt tilsættes, og et Stykke Margarine røres i Saucen ved Anretningen.

Stegte Rødspætter.

Efter at de er rengjort, staar de som andre Fisk, der skal steges, 2 Timer strøet med lidt Salt, skylles, dyppes i pisket Æg, vendes i stødt Tvebak og steges. Serveres med kogte Kartofler og Stegesaucen fra Panden. Forskellige stuvede Grøntsager smager godt hertil.

Tunger.

Denne Fisk er fin og velsmagende og mere fast i Kødet end andre Flyndere; den er - saavel som store Rødspætter - god til Filet, men anvendes ogsaa baade kogt og stegt - mest stegt - og behandles og anrettes som Rødspætter.

Skrupper.

Disse steges som Regel, men maa flaas før Stegningen, og kan ikke som Rødspætter gøres i Stand ved Skrabningen; de steges og serveres som Rødspætter, og smager udmærket godt, naar man kan faa dem friskfangede.

Pigvar.

Det er en fin og velsmagende Fisk; ved Rengøringen bliver Hovedet siddende, og man tager Indvoldene ud gennem et Tværsnit paa Bugsiden under Gællelaaget. Fisken flaas ikke, men børstes godt i Salt med en stiv Børste - navnlig ovenpaa, skrabes med en Kniv, saa at alt Slimet kommer af, og skylles derefter i flere Hold koldt Vand; den koges hel og sættes over Ilden i koldt Vand med Salt og koger smaat en god halv Time - mere eller mindre efter Fiskens Størrelse. En Pigvar paa 5 Pund er nok til 10 Personer. Naar den er kogt, tages den strax op, for at Vandet kan løbe af den, og lægges paa et Fad med Bugen opad; man kan før Anretningen skære Fisken paa langs nedad paa begge Sider, og fra Midten gøre flere Tværsnit for at lette denne. Fisken anrettes med smaa, skrællede, kogte Kartofler og Kruspersille, og serveres med hollandsk Sauce i Sauceskaal. - (Finnerne klippes ikke af en Pigvar saa lidt som af Helleflynder, da disse anses for en Delikatesse; naar Finnerne slipper, er Fisken som Regel kogt).

Kogt Helleflynder.

Fisken flaas, skæres i Stykker og koges som Torsk; hvis Fisken er meget tyk, sættes den over at koge i koldt Vand. Serveres med hollandsk Sauce.

Stegt Helleflynder.

Kødet skæres fra Benene (Filet) og skæres i pæne aflange Stykker, strøes med hvid Peber og Salt og steges i Klaret tillige med nogle ituskaarne Løg. Fisken steges lysebrun, og naar den er stegt igennem tages den af Panden, lægges paa et varmt Fad og dækkes. Mel bages i Panden med den Klaret, som Fisken er stegt i, spædes med Bouillon og krydres med Peber og Salt, Saucen hældes over Fisken, som serveres med kogte Kartofler.

Helleflynder som Bøf.

Fisken skæres i passende Stykker uden Ben, strøs med Paprika og Salt, steges i Smør eller Klaret. Brunet Smør med Løg lægges over Bøffen. Store Fisk kan tilberedes paa samme Maade.

Kogt Gedde.

Gedde skrabes ikke, og koges helst hel med Hoved; naar den er rengjort, vaskes den godt. Skindet pensles med Eddike og strøes med Salt. Har man ingen Fiskesi, kan man, efter at Gedden er bundet sammen med Hale og Hoved, komme den i en Serviet og koge den i Saltvand. Serveres med smeltet Smør og reven Peberrod for sig, samt skrællede Kartofler. - Før Anretningen kan man pynte Fadet med Kruspersille.

Kogt Hornfisk.

Naar Fisken er rengjort, skæres den i Stykker og koges i Vand med Salt, lidt Eddike, nogle Peberkorn og et Par Laurbærblade. Man laver hertil Persillesauce med lidt Eddike i.

Stegt Hornfisk.

Naar man skærer Hovedet af Fisken, tager man Indvoldene ud, uden at skære denne op; Fisken skæres i Stykker og disse vaskes derefter godt af, fyldes med Kruspersille og lidt Margarine og steges i Klaret. Udmærket til koldt Bord.

Hornfisk i Karry.

Naar Fisken er kogt som ovenanført - men med knap Vand samt et Løg -, tages Stykkerne op; man laver en Sauce af Mel, bagt i Margarine med en Theskefuld Karri og spædt op med Fiskesuppen, til den bliver passende jævn, og Fisken faar heri et Opkog. Serveres med kogt Ris, som man kan forme i en Rand, vende den paa Fadet og hælde Fisken op deri.

Hornfisk i Gelé.

Fisken flækkes og Benene tages ud, skæres derefter i pæne Stykker og koges i Vand med Salt, Eddike, et Par Laurbærblade, et Løg og Peberkorn. Naar Fisken er kogt, tages den op. Er Suppen for salt, kommer man lidt mere Vand i og opløser nogle Blade Husblas deri (ca. 6 à 8 Kvt. til 1 Pot), efter at Suppen først er siet igennem en Gelépose. Geleen bliver klarere, hvis man, før Suppen sies, giver den et Opkog med 2 Æggehvider og de knuste Skaller. Fisken lægges i en Geléform, Skaal eller Rand, og Suppen hældes over; naar den er stiv, vendes dem og garneres med Kruspersille.

Filet af Tunger og Rødspætter.

Tungerne skrabes, Rødspætterne flaas og skylles derefter; skæres i fire Stykker fra Benene, dyppes i pisket Æg, vendes i stødt Tvebak og steges lysebrune i Klaret. Smaa kogte Kartofler kommes paa et Fad og overholdes med hollandsk Sauce - eller Asparges og Rejer - og de stegte Stykker lægges om Kanten. Man kan, i Stedet for at stege Stykkerne, sammenrulle dem og koge dem i Vand, Salt og lidt Eddike; naar de er kogte, hældes de op paa det Fad, hvori de skal anrettes og overhældes med en Sauce af Mel, bagt i Margarine, spædt op med Bouillon og Fiskesuppe, krydret med hvid Peber, Salt og Citronsaft; i Mangel heraf lidt Eddike. Om man Vil, kan man lige før Anretningen komme et Par Æggeblommer i, udrørte i Vand.

Klipfisk.

Finnerne afklippes og Fisken skæres i passende Stykker; den sættes i Blød i lunkent Vand Dagen forud; før Kogningen skrabes Skællene men ikke Skindet af, og Fisken koges med lidt renset Soda en halv Time; anrettes paa et fladt Fad med Skindet opad og serveres med kogte Kartofler og Sennepssauce eller smeltet Smør, hertil kan ombydes hakkede haardkogte Æg.

Kogte Sild.

Naar Sildene er rensede og skrabede, skylles de godt og strøes med Salt, hvori de staar i 2 Timer; de koges derefter i Vand med et Par Spiseskefuld Eddike, hel Peber, Laurbærblade og Løg, koge kun nogle Minutter, tages derefter op og serveres med kogte Kartofler og hollandsk Sauce.

Stegte Sild.

Disse behandles som foranført, men før de steges, skæres tre smaa Snit paa hver Side; de vendes i Mel blandet med stødt Tvebak, og steges i Margarine og Klaret. Kogte pillede Kartofler eller stuvede serveres til samt Stegesaucen. Stegte Sild, som levnes fra Middagsmaden, kan skæres i pæne Stykker og lægges lagvis ned med Løgskiver, Laurbærblade, Peber, lidt Sukker og Salt; de overhældes med Fiskesuppe eller Builion og Eddike, halvt af hver Slags. Spises til Smørrebrød, og kan paa et koldt Sted opbevares i flere Dage.

Spegesild.

Sild, som skal saltes, maa ikke komme i Vand; de gælles og Indvoldene tages ud; strøes med rigtig groft Salt og staar deri til næste Dag. Sildene stryges godt op af Lagen, og sættes da lagvis paa Ryggen i en Krukke, skiftevis med Hoved og Hale til begge Sider; for hvert Lag Sild et Lag Salt, lidt Laurbærblade og nogle hele Peberkorn; saadan bliver man ved, til Krukken er fuld, og de trykkes for hvert Lag godt sammen; lidt Pres lægges paa, og de opbevares paa et koldt og tørt Sted.

Frokostsild.

Spegesild lægges i Mælk 6 Timer, flaaes derefter, flækkes, og Rygraden tages ud tillige med de øvrige smaa Ben; Stykkerne pudses pænt af, lægges Side om Side med Hoved og Hale skiftevis paa en flad Tallerken eller Glasskaal; de belægges med tynde Løgskiver, strøs med lidt Peber og overhældes med Eddike.

Sild i Slaabrok.

Sildene blødes godt ud i Mælk, de flaas og Hoved og Hale skæres af; de skæres op i Ryggen, Rygbenet tages ud, og de vaskes derefter godt indvendig, strøen med stødt Peber og fyldes med hakket Løg, lægges atter sammen og ombindes paa Midten med en Traad. Hver Sild svøbes nu ind i et hvidt Skrivepapir, som maa være smurt godt; de lægges paa en Rist over Gløder, eller steges paa en Pande og brunes paa begge Sider. Papiret tages af; serveres varme til stuvede Kartofler eller som Frokostret.

Røget, stegt og kogt Makrel.

Denne Fisk anvendes mest røget til koldt Bord, men smager udmærket som Middagsret, stegt paa Panden og spist til stuvede Kartofler, Blomkaal, Asparges eller Røræg. (Røgede Sild kan anvendes paa samme Maade.) Makrellen spises ogsaa kogt; den kommes i kogende Vand med Salt, Løg, Peberkorn og Eddike samt et Par Laurbærblade, koger et Kvarter over svag Ild og tages op. Serveres med skrællede kogte Kartofler og hollandsk Sauce eller Sauce, lavet af Fiskesuppen: Man bager Mel i Margarine, spæder op med den siede Fiskesuppe, saa Saucen bliver passende jævn; den smages tilpas med Salt og Eddike, der ikke maa være meget sur, og legeres før Anretningen med 1 à 2 Æggeblommer, rørt ud i lidt koldt Vand.

Suder.

Disse anvendes mest kogte, men maa, før Indvoldene tages ud, skylles i hedt Vand, for at Slimen kan komme af; de skrabes, rengøres og vaskes godt udvendig og indvendig i koldt Vand, skæres i Stykker og strøes med Salt, hvori de staar en Time. Vand, og om man har lidt Bouillon, sættes over Ilden, men ikke mere, end det kan staa over Fisken; heri kommer man et Par Løg, 5 à 6 Peberkorn, 1 Laurbærblad, lidt Margarine, Salt, Eddike og ganske lidt Sukker; naar det koger, kommes Fisken i og koger til den er mør, tages da op og lægges paa et Fad og holdes varm. Suppen sies, sættes over Ilden og jævnes med Mel, rørt ud i Margarine; den hældes over Fisken, som serveres med ristet Franskbrød.

Kogt og stegt Stenbider.

Den bedste Maade at anvende denne Fisk paa er vistnok i Gelé. (Se Hornfisk i Gelé.) Stenbider flaas ved Rengøringen, skæres i Stykker og koges i Saltvand. Serveres med kogte Kartofler og hollandsk Sauce. - Naar Fisken skal steges, skæres den i Skiver, vendes i Mel med Peber og Salt og steges i Margarine og Klaret; hertil ogsaa Kartofler og Stegesaucen.

Syltesild.

Hertil er Efteraarssild bedst, men Foraarssild kan godt bruges. Sildene gælles straks, lægges 24 Timer i Eddike, der er blandet halvt med Vand. Derpaa stryges de af og lægges lagvis med en Krydderblanding af 1 Pund Salt, ½ Pund Sukker, 2 Kvint Peber, 2 Kvint Allehaande, 1 Kvint Nelliker, ½ Kvint spansk Humle; kan bruges efter kort Tids Forløb.

Spegesild med Kartofler og Løgsauce.

Sildene udblødes, flaaes og skæres i fire Stykker og spises til kogte Kartofler med Løgsauce. Denne laves af Mel, bagt i Margarine, hvori man kommer rigelig ituskaarne eller hakkede Løg, spædes op med lidt Mælk, indtil Saucen er passende jævn - ikke for tynd - lidt Salt tilsættes.

Kryddersild.

Sildene renses og stryges af og lægges 24 Timer i Vand og Eddike - halvt af hver; de tages derefter op og stryges atter af med Haanden, lægges ned i en Krukke som Spegesild, Side om Side, med Ryggen nedad og skiftevis et Lag af Salt. Man blander nu en Kop Sukker med to Spiseskefulde spansk Humle, en do. Peber, en do. Nelliker, en do. Allehaande (groft stødt) og en do. Salpeter samt nogle ituskaarne Laurbærblade. Ovenpaa hvert Lag Salt strøes noget af Blandingen, og man bliver saaledes ved, indtil man er færdig; øverst saavelsom i Bunden lægges et godt Lag Salt med Krydderier.

Et Laag, der kan gaa ned i Krukken, lægges over, og den sættes paa et tørt Sted.

Stegte Aal.

Aalene flaas, gøres rene, skæres i Stykker og strøes med Salt, hvori de ligge et Par Timer; de aftørres, vendes i Mel og steges i Klaret og Margarine (eller Smør). Serveres med Stegesaucen til samt skrællede kogte Kartofler og Eddike, eller Kartoffelmos.

Kogte Aal.

Aalene behandles som ovenanført og koges i Vand med Salt, til de er møre; tages da op og afløbe; de serveres med hollandsk Sauce eller anrettes om Kanten paa et Fad med stuvede Syrer. Hertil ristet Franskbrød.

Aal i Gelé.

Bouillon af Kalvekød sættes over Ilden at koge med Laurbærblade, hel Peber, Eddike og Salt; klares med et Par Æggehvider og de knuste Skaller, hældes igennem et tyndt Klæde, saa Suppen bliver klar, sættes atter over Ilden, og nogle Blade Husblas opløses deri, 6 à 8 til en Pot Bouillon. Kogte Stykker af Aal lægges i en Form, og Bouillonen hældes over; naar denne er stiv, vendes den om paa et fladt Fad.

Fiskerulletter.

Tiloversbleven Fisk befries for Skind og Ben og hakkes med et Par benløse Sild eller Anschovis, der ogsaa er befriet for Skind og Ben. Lidt tyk Sauce med rigelig Margarine røres i, saa det bliver som Grød. Nu bager man smaa tykke Pandekager paa den ene Side, lægger en Skefuld Fisk paa, ruller dem sammen, sætter dem ved Siden af hverandre i en Stegepande og overholder dem med lidt smeltet Margarine. Naar Fisken er gennembagt, er de færdige; hvis de bliver for brune, kan man lægge et Stykke Papir over dem.


Saucer.

Man kan til daglig Madlavning altid bruge Margarine i Stedet for Smør (Klaret og Stegefedt er udmærket at brune i sammen med Margarine) baade til hvid og brun Sauce, men man maa til brun Sauce - saavel som til hvid - komme Melet i Gryden, naar Margarinen er smeltet - da denne ikke kan brunes ene, men tidt vil sætte et Lag paa Bunden af Gryden - og brune begge Dele sammen under stadig Omrøren ikke over for stærk Ild, og man maa nøje Passe paa, at intet lægger sig fast paa Bunden af Gryden. Melet brunes godt, for saa meget som muligt at undgaa Tilsætning af Soya, da Saucen derved - navnlig Skysauce - mister noget af sin Velsmag. Naar man skal til at spæde jævningen op, maa man ikke komme for meget vaadt paa ad Gangen, og ikke spæde op igen, før Jævningen er helt bagt ud, da der ellers let bliver smaa Knaster i Saucen. Naar Sauce eller Suppe skal legeres (jævnes) med Æggeblommer, maa disse ikke kommes i, før Gryden er løftet af Ilden (Æggeblommerne røres ud med lidt koldt Vand og siden med noget af den Sauce eller Suppe, som skal legeres, og hældes derpaa i under stadig Omrøren). Dersom Sauce eller Suppe koger, efter at den er legeret med Æggeblommer, vil den skille ad. Træffer det, at Saucen bliver for tynd, kan man røre et Stykke koldt Smør i lige før Anretningen, men den maa derefter ikke koge; den kan ogsaa jævnes med lidt Sagomel, rørt ud i koldt Vand.

Rørt Smør.

Smørret røres med et Par Theskefulde varmt Vand, indtil det er hvidt. Skal Smørret benyttes til Fisk, kommer man lidt Citronsaft og stødt hvid Peber deri.

Skarp brun Sauce.

En Spiseskefuld Mel brunes i Margarine tilligemed et Par ituskaarne Løg og et Laurbærblad; spædes med Bouillon, til Saucen er passende jævn, og krydres med Peber, Sukker og Salt, samt en Theskefuld Sennep, rørt ud med lidt Eddike; den sies og serveres. (Denne Sauce er udmærket at varme kogt Oxekød i, serveret med brunede Kartofler).

Brun Flødesauce.

En halv Spiseskefuld Mel brunes godt med ganske lidt Sukker i Margarine og spædes op med Fløde; (baade sur og sød kan anvendes), lidt Salt tilsættes og, om man vil, et Stykke koldt Smør. Er Saucen lavet af sur Fløde sies den. - Man kan i Stedet for Fløde bruge sød Mælk, men saa maa man tage lidt mere Mel; dersom Saucen behøver det for Farvens Skyld, kan man tilsætte lidt Soya; (lidt Sky gør en god Virkning paa denne Sauce).

Brun Kaperssauce.

Brun bagt jævning spædes op med Fiskesuppe eller Bouillon og krydres med Citronsaft, stødt hvid Peber, Salt og Kapers (en lille Skefuld Kapers til hver Pægl Bouillon).

Hvid Kaperssauce.

Den tillaves som brun, men jævningen brunes ikke, men kun bages, og naar Saucen er færdig, legeres den med et Par Æggeblommer.

Brun Løgsauce.

Mel bages og brunes i Margarine tilligemed rigelig ituskaarne Løg og spædes op med Sky eller Bouillon; krydres med et Par Laurbærblade, lidt Salt, Sukker, Peber og ganske lidt Timian, samt en Spiseskefuld Rom. Saucen koger op og sies før Anretningen.

Hvid Løgsauce.

En Spiseskefuld Mel tilligemed et Par ituskaarne eller hakkede Løg bages i Margarine og spædes op med Mælk, lidt Salt tilsættes og, om man vil, lidt hvid Peber.

Sellerisauce.

En stor Selleri skæres i Stykker og koges mør i Bouillon eller Fiskesuppe og drives derefter igennem en Sigte; ganske lidt Mel bages i Margarine og opspædes med Sellerisauce; den koger op og krydres med hvid Peber, Salt og Sukker. Selleri, skaaret i smaa Firkanter, kunne koges i Bouilionen, tages op, naar de er møre og siden kommes i Saucen.

Peberrodsauce.

Hvid bagt jævning spædes med Bouillon, til den er passende jævn; lidt Korender, Sukker, Salt, Eddike og den revne Peberrod kommes i, og Saucen koger smaat i 10 Minutter. Dersom Peberroden ikke bruges med det samme, den er revet, trykkes den sammen, overhældes med Eddike og tildækkes for ikke at blive mørk.

Sennepssauce.

En Spiseskefuld Mel og en Theskefuld Sennep bages i Margarine og spædes med Mælk, lidt Salt kommes i, og Saucen serveres helst med det samme.

Persillesauce.

Hvid bagt jævning spædes med Mælk - eller med Fiskesuppe, naar Saucen skal benyttes til Fisk - lidt Salt og hakket Persille tilsættes, og Saucen faar et Opkog. Ved Anretningen kan man røre et Stykke kold Margarine i.

Hollandsk Sauce (fin).

20 Kvt. Smør røres med lidt hvidt Sukker, 5 Kv. Mel og fire Æggeblommer. Naar det er blandet, sættes det over svag Ild og røres stadig, idet man lidt efter lidt tilsætter kogende Vand; Saucen maa ikke koge, men tages af Ilden, saa snart den er tyk, og man rører da 10 Kv. Smør, lidt Citronsaft og Salt, om det behøves, i den.

Hollandsk Sauce (billig).

Mel bages i Margarine og spædes med kogende Vand eller Fiskesuppe; naar den er jævn og har kogt op, krydres den med lidt Salt, Sukker og Eddike, tages af Ilden og legeres med et Par Æggeblommer.

Saftsauce.

Alle mulige Slags Saft kan benyttes til Sauce, men Ribs og Hindbær blandet smager bedst. Saft og Vand blandes og sættes over Ilden; naar det koger skummes det, og jævnes med kartoffelmel rørt ud i koldt Vand; Sukker tilsættes efter Smag. I Frugttiden kan man tage frisk Frugt, koge den i Vand med et Stykke Kanel, hvorefter den afsies; Saftvandet hældes i Gryden, faa et Opkog, tillaves med Sukker og jævnes med Kartoffelmel. Om man vil, kan man koge nogle smaa Stykker Vanille sammen med Frugten, men disse maa da, saa vel som Kanelet, tages op, naar den afsies og igen kommes i Saften.

Crêmesauce Nr. 1.

25 Kvt. Melis røres med 5 Æggeblommer, og heri rører man lidt efter lidt 2 Pægle kogende sød Fløde. Den sættes over Ilden og røres uafbrudt, indtil den bliver tyk, men maa ikke koge, stødt Vanille kommes i; den tages af Ilden og røres stadig, indtil den er kold.

Crêmesauce Nr. 2.

2 Æggeblommer røres med 2 Skefulde Sukker. heri kommes 2 Theskefulde Mel, det røres lidt efter lidt ud med 2 Pægle sød Mælk; den sættes over Ilden med et Stykke Vanille - eller stødt -, røres, til den koger, og tages da straks af Ilden, men maa røres indtil den er afsvalet.

Svedskesauce.

En lille Tallerken Svedsker vaskes godt i nogle Hold lunkent Vand; de koger derefter lidt, saa Stenene kan tages ud; disse knuses og Kernerne pilles ud, de knuste Stene koges et Kvarter i det Vand, Svedskerne har kogt i, hældes igennem Sigten, det afsiede sættes atter over Ilden og koger med kernerne og Svedskerne til disse moses ud. Tillaves med Sukker og jævnes med lidt Kartoffelmel. Denne Sauce er ubetinget bedst til tyske Klumper.


Husmoderens Haandbog