Et billede mere, set lige forfra og i den nedgående sols sidste stråler.