Fra en opvisning på flyvestation Aalborg, også fra engang midt i 1980'erne.